Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 02/2002/NĐ-CP phát triển thương mại miền núi hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số sửa đổi NĐ 20/1998/NĐ-CP

Số hiệu: 02/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ 02/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2002 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/1998/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO VÀ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc như sau:

1. Sửa đổi Điều 9 như sau:

Điều 9. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Thương nhân được hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế lợi tức nay được tiếp tục miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, trong thời gian và theo mức như đã quy định tại Điều 9 (cũ) Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ.

2. Thương nhân được ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải có trụ sở hoặc có đăng ký chi nhánh hoạt động tại các tỉnh miền núi hoặc có miền núi.

2. Sửa đổi Điều 10 như sau:

Điều 10. Lãi suất cho vay.

1. Thương nhân vay vốn các ngân hàng thương mại nhà nước để dự trữ, bán lẻ các mặt hàng thiết yếu và mua nông, lâm sản tại khu vực II, III miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, được giảm lãi suất cho vay 20% so với lãi suất cho vay thông thường của ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm cho vay.

Thương nhân được giảm lãi suất vay vốn phải có trụ sở hoặc có đăng ký chi nhánh hoạt động tại các tỉnh miền núi hoặc có miền núi.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định này và chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước bảo đảm đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay của thương nhân ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

3. Chênh lệch lãi suất cho vay 20% được cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Việc cấp bù do Bộ Tài chính quy định.

3. Sửa đổi Điều 11 như sau:

Điều 11.

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thương mại miền núi thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong từng thời kỳ.

2. Ngoài chế độ đào tạo theo quy định hiện hành, Bộ Thương mại tổ chức bổ sung việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước hoạt động ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

Nguồn kinh phí đào tạo một phần được ngân sách nhà nước hỗ trợ, một phần do Bộ Thương mại huy động từ kinh phí hỗ trợ các dự án về đào tạo cán bộ, xúc tiến thương mại của các nước và các tổ chức kinh tế thế giới.

4. Sửa đổi tiêu đề Chương III như sau:

Chương III. Trợ giá, trợ cước để bán hàng chính sách xã hội, mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá sản xuất ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

5. Sửa đổi Điều 12 như sau:

Điều 12. Mặt hàng thiết yếu có trợ giá, trợ cước vận chuyển.

Nhà nước thực hiện trợ giá, trợ cước vận chuyển để bảo đảm cho nhân dân sống ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc mua được các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống tương đương với giá các mặt hàng cùng loại bán tại thị xã miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Miền núi căn cứ yêu cầu và chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, sau khi bàn thống nhất với các Bộ, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi hoặc tỉnh có huyện miền núi, quyết định cụ thể Danh mục mặt hàng chính sách xã hội được trợ giá, trợ cước vận chuyển trong từng thời kỳ.

6. Sửa đổi Điều 13 như sau:

Điều 13. Định mức cung ứng hàng hoá được trợ giá, trợ cước vận chuyển.

Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định định mức cung ứng và kế hoạch cung ứng các mặt hàng trợ giá, trợ cước hàng năm. Căn cứ để định ra mức cung ứng và kế hoạch cung ứng là nhu cầu của từng địa phương, phù hợp với nguồn kinh phí của tỉnh trong từng năm (kể cả ngân sách do Trung ương cấp và ngân sách địa phương bổ sung). Ưu tiên đảm bảo đủ hàng hoá phục vụ vùng sâu, vùng xa.

7. Bãi bỏ Điều 14.

8. Sửa đổi Điều 16 như sau:

Điều 16. Xác định các khoản trợ giá, cự ly vận chuyển, địa điểm giao, nhận hàng có trợ giá, trợ cước.

Bộ Thương mại chủ trì cùng Ban Vật giá Chính phủ, cơ quan quản lý ngành hàng và các tỉnh có địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc xác định các khoản trợ giá, cự ly vận chuyển, kho giao hàng, các điểm nhận hàng được trợ giá, trợ cước vận chuyển để đồng bào sống, sinh hoạt ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc có thể mua được hàng chính sách một cách thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho nhà nước.

Cơ quan quản lý ngành hàng có mặt hàng được trợ giá, trợ cước vận chuyển có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thuộc ngành mình ưu tiên ký hợp đồng và vận chuyển hàng theo số lượng, thời gian mà các tỉnh ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc yêu cầu, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vùng được hưởng chính sách ưu đãi.

9. Bãi bỏ khoản 2 của Điều 17.

10. Bãi bỏ khoản 1 của Điều 18.

11. Sửa đổi Điều 22 như sau:

Điều 22. Cơ cấu kinh phí mặt hàng trợ giá, trợ cước.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc căn cứ đặc điểm, nhu cầu sử dụng của nhân dân từng địa phương, tổng kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển và khả năng ngân sách của tỉnh, xác định cơ cấu kinh phí cho từng mặt hàng, ưu tiên bảo đảm nhu cầu một số mặt hàng thiết yếu nhất cho nhân dân.

2. Đối với một số vùng đặc biệt khó khăn, nếu nhân dân không có khả năng mua hàng, thì Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tổng kinh phí trợ giá, trợ cước được phân bổ cho địa phương và khả năng ngân sách của tỉnh, xem xét, quyết định việc cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu nhất.

12. Sửa đổi Điều 23 như sau:

Điều 23. Trợ cước vận chuyển để tiêu thụ một số sản phẩm hàng hoá được sản xuất ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

Nhằm hỗ trợ người sản xuất ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc tiêu thụ được sản phẩm của mình, duy trì và phát triển sản xuất hàng hoá, góp phần tạo động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, Nhà nước thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển theo kết quả thu mua của những thương nhân trực tiếp mua một số sản phẩm hàng hoá thuộc mặt hàng nông, lâm sản và sản phẩm chế biến từ nông, lâm sản (gọi chung là hàng nông, lâm sản) của các tổ chức, cá nhân (gọi chung là người sản xuất) ở các xã đặc biệt khó khăn. Ưu tiên mua hàng nông, lâm sản tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III.

13. Sửa đổi khoản 2 Điều 24 như sau:

2. Căn cứ các nguyên tắc tại Điều 23khoản 1 Điều 24 Nghị định này, căn cứ tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và yêu cầu tiêu thụ hàng hóa trong từng thời kỳ của tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục sản phẩm sản xuất trong tỉnh được trợ cước vận chuyển để tiêu thụ hàng năm.

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi căn cứ khả năng ngân sách hàng năm, hướng dẫn địa phương giới hạn danh mục sản phẩm được trợ cước vận chuyển, thông báo cho địa phương để định hướng thực hiện.

14. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 25 như sau:

1. Khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trực tiếp thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá được sản xuất ra tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc. Chính phủ trợ cước vận chuyển cho thương nhân theo số lượng hàng hoá thực tế đã mua.

2. Cự ly tối đa được trợ cước vận chuyển để mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá sản xuất ở xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc do Bộ Thương mại bàn với Ban Vật giá Chính phủ và các cơ quan hữu quan để hướng dẫn cụ thể.

15. Bãi bỏ khoản 6, sửa đổi khoản 2 và khoản 4 Điều 26 như sau:

2. Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn nguyên tắc xây dựng mức trợ cước vận chuyển và giá mua tối thiểu (giá sàn) sản phẩm được trợ cước vận chuyển để ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá mua tối thiểu sản phẩm có trợ cước vận chuyển và mức trợ cước vận chuyển cho từng sản phẩm ở từng khu vực được trợ cước vận chuyển.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với ủy ban Dân tộc và Miền núi và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện mục tiêu này.

16. Sửa đổi Điều 28 như sau:

Điều 28. Phát triển và củng cố doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại và hợp tác xã thương mại - dịch vụ trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

1. Phát triển và củng cố doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc để mua sản phẩm, bán vật tư phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng cho nhân dân các dân tộc ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, thực hiện các mặt hàng chính sách.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại phải có mạng lưới mua, bán hàng hoá đến các trung tâm cụm xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc. Phát triển các hợp tác xã thương mại - dịch vụ và sử dụng các tổ chức kinh tế, những người được tín nhiệm trong các thôn, bản để làm đại lý mua bán hàng hoá, kể cả mua bán hàng hoá thuộc diện chính sách trợ giá, trợ cước cho doanh nghiệp nhà nước.

2. Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm phát triển và củng cố doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại, tổ chức và chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại để mở rộng giao lưu hàng hoá trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và thực hiện chủ trương bảo đảm mặt hàng chính sách, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho nhân dân.

17. Sửa đổi Điều 29 như sau:

Điều 29. Doanh nghiệp công ích hoạt động thương mại ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại chủ yếu ở khu vực III địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ nếu có nhu cầu thì được xét chuyển sang loại hình doanh nghiệp công ích theo các quy định hiện hành.

18. Sửa đổi Điều 30 như sau:

Điều 30. Vốn cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

1. Doanh nghiệp nhà nước ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc được bảo đảm vốn lưu động bằng 50% nhu cầu về vốn lưu động. Nếu các doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại chưa đủ vốn lưu động theo mức nêu trên thì trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét cấp bổ sung vốn theo quy định của Luật Ngân sách.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại được cấp đủ vốn dự trữ các mặt hàng chính sách. Tùy theo địa bàn và mặt hàng cụ thể, mức dự trữ bình quân đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc từ 02 đến 03 tháng. Doanh nghiệp được miễn nộp tiền thu về sử dụng vốn đối với số vốn được cấp để dự trữ mặt hàng chính sách.

3. Bộ Thương mại cùng Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan hướng dẫn thực hiện Điều này.

19. Sửa đổi Điều 31 như sau:

Điều 31. Hỗ trợ vay vốn.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc được vay vốn trung hạn và dài hạn từ nguồn tín dụng nhà nước (kể cả quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia) với lãi suất ưu đãi nhất để đầu tư mở thêm các điểm kinh doanh phục vụ địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt là ở khu vực III và đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh thương mại hoặc sản xuất chế biến.

20. Sửa đổi khoản 2 Điều 33 như sau:

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy ban Dân tộc và Miền núi, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Thương mại chủ trì theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về khuyến khích, ưu đãi đối với thương nhân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Miền núi chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 02/2002/ND-CP

Hanoi, January 03, 2002

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERN-MENTS DECREE No. 20/1998/ND-CP OF MARCH 31, 1998 ON DEVELOPMENT OF COMMERCE IN MOUNTAINOUS AREAS, ON OFFSHORE ISLANDS AND IN REGIONS INHABITED BY ETHNIC MINORITY PEOPLE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Commercial Law of May 10, 1997;
At the proposal of the Minister of Trade,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No. 20/1998/ND-CP of March 31, 1998 on development of commerce in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people as follows:

1. To amend Article 9 as follows:

Article 9.- Enterprise income tax

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Traders entitled to enterprise income tax exemption and/or reduction preferences must have their head offices or registered branches operating in mountainous provinces or provinces having mountainous areas.

2. To amend Article 10 as follows:

Article 10.- Lending interest rates

1. Traders who borrow capital from the State commercial banks for reserve, retail of essential commodity items, and purchase of agricultural and forestry products in Regions II and III in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people, shall enjoy the 20% reduction of the lending interest rate as compared to the ordinary lending interest rate of the State commercial banks at the time of loan provision.

Traders entitled to loan interest rate reduction must have their head offices or registered branches operating in mountainous provinces or provinces having mountainous areas.

2. The State Bank of Vietnam shall guide the implementation of this regulation and direct the State commercial banks in ensuring adequate capital sources to satisfy the borrowing demand of traders in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people.

3. The 20% lending interest rate difference shall be apportioned in the annual budget plan. The offsetting allocation shall be stipulated by the Finance Ministry.

3. To amend Article 11 as follows:

Article 11.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Apart from the currently prescribed training regime, the Ministry of Trade shall additionally organize the fostering and improvement of professional qualifications for officials and cadres who manage State enterprises operating in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people.

The funds for training shall be partly supported by the State budget and partly mobilized by the Trade Ministry from the funds in support of the projects on personnel training and trade promotion of various countries and world economic organizations.

4. To amend the title of Chapter III as follows:

Chapter III: Price subsidies and freight subsidies in order to sell commodities under the social policies, purchase and consume commodities produced in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people.

5. To amend Article 12 as follows:

Article 12.- Essential commodity items with price subsidies and freight subsidies

The State shall provide price subsidies and freight subsidies in order to ensure that people living in mountainous areas, on offshore islands or in regions inhabited by ethnic minority people can buy essential commodity items in service of their production and daily life at the levels equivalent to the prices of the commodity items of the same type sold in mountainous towns.

The Minister-Director of the Committee for Ethnicities and Mountainous Areas shall base him/herself on the requirements and policies to encourage socio-economic development, after reaching agreement with the concerned ministries and branches and the People’s Committees of the mountainous provinces or provinces having mountainous districts, to decide a detailed list of commodity items entitled to price subsidies and freight subsidies in each period under the social policies.

6. To amend Article 13 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The provincial People’s Committees shall decide the levels and plans of supply of commodity items with price and freight subsidies every year. The demand of each locality, which is suitable to the province’s funding source in each year (including fund allocated by the central budget and fund supplemented by the local budget), shall serve as basis for determining the supply levels and drawing up the supply plans. Priority shall be given to ensuring adequate goods in service of deep-lying and remote areas.

7. To annul Article 14.

8. To amend Article 16 as follows:

Article 16.- Determining price subsidies, transport distances and places for delivery and reception of goods with price and freight subsidies

The Ministry of Trade shall assume the prime responsibility and coordinate with the Government Pricing Committee, the commodity lines-managing agencies and provinces having mountainous areas, offshore islands and/or regions inhabited by ethnic minority people in determining the price subsidies, the transport distances, goods delivery warehouses and places of reception of goods with price and freight subsidies so that people living in mountainous areas, on offshore islands and/or in regions inhabited by ethnic minority people can buy the policy commodity in a convenient manner, saving costs for the State.

The commodity lines-managing agencies, which have commodity items entitled to price and freight subsidies, shall have to direct their business units to give priority to signing contracts and transporting goods according to the volume and time requested by the provinces in mountainous areas, on offshore islands and/or in regions inhabited by ethnic minority people, thus meeting in time the consumption demand of people living in regions entitled to preferential policies.

9. To annul Clause 2 of Article 17.

10. To annul Clause 1 of Article 18.

11. To amend Article 22 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The presidents of the Peoples Committees of the provinces having mountainous areas, offshore islands and/or regions inhabited by ethnic minority people shall base themselves on the characteristics and use demand of people in each locality, the total funds for price and freight subsidies as well as the budget capability of their respective provinces to determine the structure of funds for each commodity item, with priority given to satisfying the people’s demand for a number of the most essential commodity items.

2. For a number of areas meeting with exceptional difficulties, if people cannot afford goods, the presidents of the provincial People’s Committees shall base themselves on the total price and freight subsidy funds allocated to their localities and the budget capability of their respective provinces to consider and decide the free-of-charge provision of a number of the most essential commodity items.

12. To amend Article 23 as follows:

Article 23.- Providing freight subsidies in order to consume a number of commodities produced in communes meeting with exceptional difficulties in mountainous areas, on offshore islands and/or in regions inhabited by ethnic minority people

In order to support producers in communes meeting with exceptional difficulties in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people in consuming their products, maintaining and developing goods production, thus contributing to creating the driving force for the economic restructuring in localities, the State adopts the policy of freight subsidies based on the results of the purchase by traders who directly purchase a number of commodities belonging to agricultural and forestry products and products processed from agricultural and forestry products (referred collectively to the agricultural and forestry commodities) from organizations and individuals (referred collectively to as the producers) in communes meeting with exceptional difficulties. Priority will be given to the purchase of agricultural and forestry commodities in communes meeting with exceptional difficulties in Region III.

13. To amend Clause 2 of Article 24 as follows:

2. Basing themselves on the principles in Article 23 and Clause 1, Article 24 of this Decree, the socio-economic development situation and plans in mountainous areas, on offshore islands or in regions inhabited by ethnic minority people, and the goods consumption requirements in each period of their respective provinces, the presidents of the provincial Peoples Committees shall decide the list of products produced in their provinces and entitled to freight subsidies for annual consumption.

The Committee for Ethnicities and Mountainous Areas shall base itself on the annual budget capability to guide localities in shortening the list of products entitled to freight subsidies and notify the localities thereof for the implementation orientation.

14. To amend Clauses 1 and 2 of Article 25 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The maximum distance enjoying freight subsidies for the purchase and consumption of commodities produced in communes meeting with exceptional difficulties in mountainous areas, on offshore islands or in regions inhabited by ethnic minority people shall be agreed upon by the Ministry of Trade, the Government Pricing Committee and the concerned agencies for specific guidance.

15. To annul Clause 6, to amend Clauses 2 and 4, of Article 26 as follows:

2. The Government Pricing Committee shall guide the principles for determining the freight subsidy levels and the minimum purchase price (floor price) of products entitled to freight subsidies so that the provincial People’s Committees can set the minimum purchase prices of products entitled to freight subsidies and the level of freight subsidies for each product in each region enjoying freight subsidies.

4. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the Committee for Ethnicities and Mountainous Areas and the Ministry of Planning and Investment in allocating funding sources from the annual State budget in order to attain this objective.

16. To amend Article 28 as follows:

Article 28.- Developing and strengthening the State enterprises engaged in trade activities and the trade-service cooperatives in mountainous areas, on offshore islands or in regions inhabited by ethnic minority people

1. To develop and strengthen the State enterprises engaged in trade activities in mountainous areas, on offshore islands or in regions inhabited by ethnic minority people for the purchase of products and sale of production supplies and consumer goods to people in mountainous areas, on offshore islands or in regions inhabited by ethnic minority people; and to supply policy commodities.

The State enterprises engaged in trade activities must establish their goods purchase-sale networks to the centers of the clusters of communes in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people. To develop the trade-service cooperatives and use economic organizations and prestigious persons in hamlets and villages as agents for purchasing and selling goods, including goods covered by price subsidy and freight subsidy policies, for State enterprises.

2. The branch-managing ministers and the presidents of the provincial People’s Committees shall have to develop and strengthen the State enterprises engaged in trade activities, organize and direct the coordination, and support the State enterprises engaged in trade activities in order to expand goods exchange in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people, and realize the undertaking of ensuring policy commodities and consuming commodities for people.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 29.- Public-utility enterprises engaged in trade activities in mountainous areas, on offshore islands and/or in regions inhabited by ethnic minority people

The State enterprises conducting trade activities mainly in Region III in mountainous areas, on offshore islands and/or in regions inhabited by ethnic minority people, which fully meet the criteria prescribed in Clause 2, Article 2 of the Government’s Decree No. 56/CP of October 2, 1996, may be considered for conversion into public-utility enterprises according to the current regulations if they so wish.

18. To amend Article 30 as follows:

Article 30.- Capital for the State enterprises conducting trade activities in mountainous areas, on offshore islands and/or in regions inhabited by ethnic minority people

1. The State enterprises in mountainous areas, on offshore islands and in regions inhabited by ethnic minority people shall be provided with working capital equal to 50% of their working capital demands. If the State enterprises engaged in trade activities fail to secure enough working capital at the above-said level, they may report such to the competent State bodies for considering the additional allocation of capital according to the provisions of the State Budget Law.

2. The State enterprises engaged in trade activities shall be allocated enough reserve capital for the policy commodity items. Depending on specific locality and commodity item, the average reserve level can satisfy the consumption demand of mountainous areas, offshore islands and/or regions inhabited by ethnic minority people for between 2 and 3 months. Enterprises shall be exempted from the capital use levy with regard to the capital amount allocated for policy commodity reserve.

3. The Ministry of Trade and the Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in guiding the implementation of this Article.

19. To amend Article 31 as follows:

Article 31.- Support for capital borrowing

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20. To amend Clause 2 of Article 33 as follows:

2. The Ministry of Trade shall assume the prime responsibility and coordinate with the ministries of Planning and Investment, Finance, and Agriculture and Rural Development; the State Bank of Vietnam, the Committee for Ethnicities and Mountainous Areas, the Government’s Commission for Organization and Personnel and the Government Pricing Committee in guiding the implementation of this Decree.

The Minister of Trade shall assume the prime responsibility in monitoring and reporting the results of implementation of the policies on incentives and preferences for traders.

The Minister-Director of the Committee for Ethnicities and Mountainous Areas shall assume the prime responsibility in organizing the implementation, monitoring and reporting the results of implementation of the price subsidy and freight subsidy policies.

Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing. All previous regulations, which are contrary to this Decree, are hereby annulled.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 sửa đổi Nghị định 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.544

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!