Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" KHONGSO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 819 văn bản

161

Hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam - Trung Hoa

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Tr,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Vấn đề dân sự và hình sự ,Hiệp định tương trợ tư pháp ,Hiệp định TTTP Việt Nam Trung Hoa,Hiệp định tương trợ tư pháp,Việt Nam Trung Hoa,Khongso,Trách nhiệm hình sự,Quyền dân sự HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ

Ban hành: 19/10/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

162

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Bản quyền quốc gia nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Cục Bản quyền tác giả Việt Nam,Bản ghi nhớ,Việt Nam Trung Quốc,Bản ghi nhớ hợp tác,Quyền Tác giả,Hợp tác lĩnh vực quyền tác giả,Hợp tác lĩnh vực quyền kề cận,Khongso,Sở hữu trí tuệ,Quyền dân sự BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN KỀ KẬN GIỮA CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 14/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

163

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam - Lào

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhâ,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định tương trợ tư pháp,Hiệp định Tương trợ tư pháp dân sự,Hiệp định TTTP Việt Nam Lào,Hiệp định TTTP,Hiệp định tương trợ tư pháp ,Tương trợ tư pháp,Khongso,Trách nhiệm hình sự,Quyền dân sự HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ VÀ

Ban hành: 06/07/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

164

Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ Pêru (1998)

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hoà Pêru,Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại,Việt Nam Pêru,Việt Nam Pê-ru,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ PÊRU (1998). Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa

Ban hành: 03/07/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2008

165

Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cam pu chia,Hiệp định vận tải đường bộ,Việt Nam Campuchia,Khongso,Giao thông - Vận tải HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA Chính phủ nước Cộng hòa xã

Ban hành: 01/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2011

166

Thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế thu nhập giữa Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Đài Loan,Tránh đánh thuế hai lần,Chống trốn thuế,Chống trốn thuế thu nhập ,Thỏa thuận giữa Việt Nam Đài Bắc ,Thỏa thuận về thuế,Thỏa thuận,Khongso,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí THỎA THUẬN GIỮA VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI HÀ NỘI VÀ VĂN PHÒNG

Ban hành: 06/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

167

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Hoàng gia Cam pu chi,Hiệp định Thương mại,Việt Nam Campuchia,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 1998 Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

Ban hành: 24/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

168

Hiệp định thương mại giữa Việt - Lào

Điều ước quốc tế Khongso 1998,Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhâ,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định Thương mại,Hiệp định thương mại giữa Việt - Lào,Khongso,Thương mại HIỆP ÐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Ngày 09 tháng 03 năm 1998 Với lòng

Ban hành: 09/03/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

169

Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a ban hành

Điều ước quốc tế Khongso,Chính phủ Cộng hoà In-đô-nê-xi,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Khongso,Thuế - Phí - Lệ Phí HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP. Chính

Ban hành: 22/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

170

Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu của Công ước khung của Liên hợp quốc

Điều ước quốc tế khongso 1997,Liên hợp quốc,Nghị định thư Kyoto,Biến đổi khí hậu,Liên hợp quốc,Công ước khung,khongso,Tài nguyên - Môi trường NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO CỦA CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change Cùng bạn đọc Các

Ban hành: 11/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

171

Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Ca-na-da

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Việt Nam Canada,Khongso,Điều ước quốc tế Khongso,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Chính phủ Canađa,Thuế - Phí - Lệ Phí HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CA-NA-ĐA VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ

Ban hành: 14/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

172

Tuyên bố toàn cầu về gen người và các quyền con người, 1997

Điều ước quốc tế Khongso 1997,***,Tuyên bố bảo vệ quyền con người ,Quyền con người,Tuyên bố toàn cầu về gen người,Khongso         TUYÊN BỐ TOÀN CẦU VỀ GEN NGƯỜI VÀ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, 1997 (Được Đại Hội đồng của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) nhất trí thông qua và tuyên bố tại phiên

Ban hành: 11/11/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

173

Công ước chung về việc an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ

Điều ước quốc tế Khongso 1997,***,Công ước chung 1997,An toàn trong quản lý nhiên liệu,Khongso,Tài nguyên - Môi trường CÔNG ƯỚC CHUNG VỀ AN TOÀN TRONG QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ AN TOÀN TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ 1. Từ 1.9.1997 đến 5.9.1997 tại Viên, Hội nghị Ngoại giao do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế

Ban hành: 05/09/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2008

174

Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (1997).

Điều ước quốc tế Khongso 1997,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ,Hiệp định hợp tác thương mại,Hiệp định hợp tác Kinh tế,Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật,Hiệp định hợp tác kỹ thuật,Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 27/08/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

175

Hiệp định về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong vịnh Thái Lan giữa Việt Nam - Thái Lan

Điều ước quốc tế Khongso 1997,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Vương quốc Thái Lan,Hiệp định phân định ranh giới trên biển,Việt Nam Thái Lan,Khongso,Giao thông - Vận tải HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VỀ PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI TRÊN BIỂN GIỮA HAI NƯỚC TRONG

Ban hành: 09/08/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2010

176

Bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Narongchai Akrasanee và Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Lê Văn Triết (1997)

Điều ước quốc tế Khongso 1997,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Vương quốc Thái Lan,Bản ghi nhớ,Bộ trưởng Thương mại Thái Lan,Bộ trưởng Thương mại Việt Nam,Hợp tác kinh tế song phương,Tham khảo song phương,Việt Nam Thái Lan,Khongso,Thương mại BẢN GHI NHỚ GIỮA BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI THÁI LAN NARONGCHAI AKRASANEE VÀ BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 31/07/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

177

Hướng dẫn làm việc với trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự, 1997

Điều ước quốc tế Khongso 1997,Liên hợp quốc,Hệ thống tư pháp hình sự ,Làm việc với trẻ em,Hệ thống tư pháp hình sự 1997,Hướng dẫn làm việc với trẻ em 1997,Khongso CÁC HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ, 1997 (Được khuyến nghị bởi Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hợp Quốc trong Nghị quyết số 1997/30

Ban hành: 21/07/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

178

Hiệp định về việc thiết lập quan hệ quyền tác giả giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ

Khongso, Hiệp định Khongso, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ, Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa K, Hiệp định, Thiết lập quan hệ quyền tác giả, Hiệp định Việt Mỹ quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ THIẾT LẬP QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ Chính phủ Cộng

Ban hành: 27/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

179

Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa (1997)

Điều ước quốc tế Khongso 1997,Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Tr,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hướng dẫn,Hiệp định vận tải đường bộ,Việt Nam Trung Hoa,Khongso,Giao thông - Vận tải NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VÀ BỘ GIAO THÔNG TRUNG QUỐC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC

Ban hành: 03/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

180

Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam - Séc

Điều ước quốc tế Khongso 1997,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hoà Séc,Khongso,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA SÉC VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP VÀ TÀI

Ban hành: 23/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250