Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" KHONGSO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 819 văn bản

81

nghị định thư về hội nhập ngành điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Điều ước quốc tế khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành điện tử ASEAN,khongso,Thương mại NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH ĐIỆN TỬ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

82

nghị định thư về hội nhập ngành dệt may ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Điều ước quốc tế khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành dệt may ASEAN,khongso,Thương mại NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH DỆT MAY ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

83

nghị định thư về hội nhập ngành cao su ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Điều ước quốc tế khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành cao su ASEAN,khongso,Thương mại NGHỊ ĐỊNH THƯ NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH CAO SU ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

84

nghị định thư về Hội nhập ngành y tế ASEAN

Điều ước quốc tế Khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành y tế ASEAN,Khongso,Thể thao - Y tế PHỤ LỤC I LỘ TRÌNH HỘI NHẬP NGÀNH Y TẾ I. MỤC TIÊU Các mục tiêu của sáng kiến này

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

85

nghị định thư về hội nhập ngành thương mại điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Điều ước quốc tế Khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành thương mại điện tử ASEAN,Khongso,Thương mại NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

86

Nghị định thư về hội nhập ngành ô tô ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Điều ước quốc tế khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành ô tô ASEAN,khongso,Thương mại,Giao thông - Vận tải NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH Ô TÔ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

87

nghị định thư về hội nhập ngành nông sản ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Điều ước quốc tế khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành nông sản ASEAN,khongso NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH NÔNG SẢN ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao PDR’),

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

88

Nghị định thư về hội nhập ngành gỗ ASEAN

Điều ước quốc tế khongso 2004,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Hội nhập ngành gỗ ASEAN,khongso,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH GỖ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

89

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và đặc biệt giữa Việt Nam và Ma-rốc

Điều ước quốc tế Khongso 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Vương quốc Ma-rốc,Khongso,Quyền dân sự HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU ĐẶC BIỆT Chính phủ nước Cộng hòa xã hội

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2011

90

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dim-ba-bu-ê

Điều ước quốc tế Khongso 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hòa Dim-ba-bu-ê,Hiệp định Thương mại,Hiệp định thương mại Việt Nam Dim-ba-bu-ê,Hiệp định Việt Nam và Dim-ba-bu-ê,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ DIM-BA-BU-Ê NGÀY 05 THÁNG 04

Ban hành: 05/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

91

Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Băng La Đét

Điều ước quốc tế Khongso 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hoà nhân dân Ba,Tránh đánh thuế hai lần,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Khongso,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN BĂNG LA ĐÉT VỀ TRÁNH ĐÁNH

Ban hành: 22/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

92

Hiệp định về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản

Điều ước quốc tế Khongso 2003,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Nhật Bản,Hiệp định đầu tư,Khongso,Đầu tư,Thương mại HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ TỰ DO, XÚC TIẾN VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN, Mong muốn thúc đẩy hơn

Ban hành: 14/11/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

93

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Điều ước quốc tế Khongso 2003,Công ước bảo vệ di sản văn hóa,Khongso,Văn hóa - Xã hội CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc, dưới đây gọi tắt là UNESCO, họp phiên thứ 32 tại Paris từ 29 tháng 9 đến 17 tháng 10 năm 2003, Căn cứ vào các văn kiện

Ban hành: 03/11/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

94

Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp quốc

Điều ước quốc tế Khongso 2003,Liên hợp quốc,Công ước chống tham nhũng 2003,Khongso,Bộ máy hành chính CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG Lời nói đầu Các Quốc gia thành viên Công ước này, Lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an

Ban hành: 31/10/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

95

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

Khongso,Điều lệ Khongso,***,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 2003 Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đi đầu

Ban hành: 13/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2008

96

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) và Nhật Bản năm 2003

Khongso, Thoả thuận Khongso, Chính phủ các nước, Thỏa thuận khung, Đối tác kinh tế toàn diện, Asean Nhật Bản, 2003, Thương mại THOẢ THUẬN KHUNG NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN) VÀ NHẬT BẢN Chúng tôi, những người đứng đầu chính phủ/nhà nước Brunei Darussalam,

Ban hành: 08/10/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

97

Tuyên bố về Thoả ước ASEAN II

Khongso,***,Cộng đồng ASEAN,Hiệp định ASEAN ,Thoả ước ASEAN TUYÊN BỐ VỀ THOẢ ƯỚC ASEAN II (Thoả ước BALI II) Quốc vương Brunei Darussalam, Thủ tướng Vương quốc Căm Pu Chia, Tổng thống Cộng hòa Indônêsia, Thủ tướng Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Liên bang Myanmar, Tổng thống Cộng hoà

Ban hành: 07/10/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

98

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc

Điều ước quốc tế Khongso 2003,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Đại hàn dân quốc,Hiệp định tương trợ tư pháp,Hiệp định VN Đại Hàn Dân Quốc,Khongso,Trách nhiệm hình sự HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân

Ban hành: 15/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

99

Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm

Điều ước quốc tế Khongso 2003,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định,Hệ thống hòa hợp Asean,Quản lý mỹ phẩm,Khongso,Thể thao - Y tế HIỆP ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HOÀ HỢP ASEAN TRONG QUẢN LÝ MỸ PHẨM Chính phủ các nước Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Indonesia, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào,

Ban hành: 02/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2008

100

Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam năm 2003

Khongso, Thoả thuận Khongso, Chính phủ Cộng hoà Pháp, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ, Thỏa thuận tài chính Việt Nam và Pháp, Thỏa thuận Tài chính, Việt Nam Pháp, Hỗ trợ hiện đại hóa ngành công chứng, Dịch vụ pháp lý THOẢ THUẬN GIỮA VIỆT NAM - CỘNG HOÀ PHÁP Thoả thuận Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

Ban hành: 14/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251