Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN IA PA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 433 văn bản

161

Quyết định 57/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Gia Lai

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính (b/c); - TTr Tỉnh ủy (b/c); - TTr HĐND tỉnh (b/c); - Đ/c Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Các Hội, đoàn thể ở tỉnh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - CVP, PCVP UBND tỉnh; -

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

162

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2 Tại xã Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Măng Ri, Văn Xuôi, Ngọc Yêu, Ngọc Lây a Đất ruộng lúa 2 vụ 1,00 b Đất ruộng còn lại 1,00 X HUYỆN IA H’DRAI

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

163

Quyết định 55/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh giá thu viện phí áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch - Đầu tư, Giáo dục - Đào tạo, Tư pháp; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM.ỦY

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2010

165

Nghị định 29/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai

khẩu, gồm 14 đơn vị hành chính cơ sở là các phường Diên Hồng, Yên Đỗ, Hoa Lư, Hội Thương, Hội Phú, Thống Nhất và các xã Biển Hồ, Tân Sơn, Trà Đa, Chư á, An Phú, Trà Bá, Diên Phú và Gào. Địa giới hành chính thành phố Pleiku : Đông giáp huyện Mang Yang, Tây giáp huyện Ia Grai và huyện Chư Pa'H, Nam giáp huyện Chư PRông, Bắc giáp huyện Chư Pa

Ban hành: 24/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

167

Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND Quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2015 NGHỊ QUYẾT Quy đỊnh vỀ Phí bẢo vỆ môi trưỜng đỐi vỚi khai thác khoáng sẢn trên đỊa bàn tỈnh Hà Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

169

Quyết định 68/UBQĐ năm 1997 công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

1. Huyện Krông pa - Xã Ia Mlah là vùng cao - Xã Phú cần là vùng cao VI. TỈNH THÁI NGUYÊN 1. Huyện Đồng hỷ - Xã Văn lang là vùng cao - Xã Tân long là vùng cao VII. TỈNH BẮC GIANG 1. Huyện Sơn đông - TT An châu là vùng cao VIII. TỈNH THANH HÓA 1. Huyện Mường lát: là vùng cao (100% số xã

Ban hành: 09/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

172

Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

HUYỆN IA H’DRAI Tại các xã Ia Tơi, Ia Đal, Ia Dom a Đất ruộng lúa 2 vụ 1,00 b Đất ruộng còn lại 1,00 PHỤ LỤC II HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRỒNG

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

174

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trung tâm cụm xã, điểm dân cư tập trung gắn với Quy hoạch nông thôn mới. 2. Phát triển các tiểu vùng kinh tế - Vùng Đông Trường Sơn bao gồm (thị xã An Khê, các huyện Kbang, Kông Chro, Krông, Pa, Phú Thiện, huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa): Phát huy lợi thế đất phù sa để mở rộng diện tích, nâng cao

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

176

Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính do tỉnh Gia Lai ban hành

UBND huyện Ia Grai 9 UBND huyện Chư Păh 10 UBND huyện Chư Pưh 11 UBND huyện Phú Thiện 12 UBND huyện Ia Pa 13 UBND huyện Đak Đoa 14

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

177

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Chử Biểu số 1 MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ban hành: 28/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

179

Quyết định 134/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016

Kiểm tra Tháng 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 105 Công ty TNHH Hưng Long Làng Lân, Xã Ia O, Huyện la Grai, Gia Lai Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Kiểm tra Tháng

Ban hành: 29/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220