Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN IA PA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 433 văn bản

121

Quyết định 122-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ĐỊNH Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã của các huyện AYun Pa, Đak Tô, An Khê, Măng Yang thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum như sau: 1. Huyện AYun Pa: a) Chia xã Chư A Thai thành 2 xã lấy tên là xã Chư A Thai và xã Ia Sol. - Địa giới của xã Chư A Thai ở phía bắc giáp xã Pơ Tó và xã Hơ Bông của huyện Chư Sê, phía nam và phía đông giáp xã Ia

Ban hành: 29/10/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

122

Quyết định 30-HĐBT năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Thụp: phía bắc giáp xã Lơ Pang, phía nam giáp xã Kắk Trôi và xã Kon Chiêng, phía đông giáp xã Hờ Ra, phía tây giáp xã Trang. 8. Huyện Krông Pa: a. Chia xã IA Rmọk thành 2 xã lấy tên là xã IA Rmọk và xã Phú Cần. Địa giới của xã IA Rmọk: phía bắc giáp xã Chư Drăng và xã Phú Cần, phía nam giáp xã Krông Năng, phía đông giáp xã Phú Cần và xã IA

Ban hành: 17/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

123

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

Chăn nuôi, chế biến súc sản thương phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu H. Ia H'Drai 20 ha 200 4 Chăn nuôi tập trung và chế biến súc sản - Huyện Kon Plông Chăn nuôi, chế biến súc sản thương phẩm để phục vụ nhu cầu trong

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

124

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thông với mật độ sét của khu vực đặt trạm (Ng) khi xét đến hiệu quả của các biện pháp bảo vệ vốn có hoặc bổ sung, được xác định bằng công thức: F = Ng (Ad.pd + An.pn + As.ps + Aa.pa) (2.3) Hay: F = Fd + Fn + Fs + Fa (2.4) Trong đó: Ng: Mật độ sét đánh tại khu vực đặt trạm, được tính tùy theo khu vực địa lý, xem Bảng E1,

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

127

Kế hoạch 847/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2018

Huyện Ia Pa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Dự kiến trong tháng 3/2018 Cấp huyện Trung tâm huyện Ia Pa 14 Liên hoan cồng chiêng - Hát dân ca toàn huyện Huyện Đak Đoa Sở

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

128

Quyết định 2772/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

làm nhà ở: 1.023 hộ (biểu số 02 kèm theo). - Số hộ còn nhu cầu vay vốn làm nhà ở: 1.261 hộ (biểu số 03 kèm theo) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án), có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tiếp

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

129

Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngoong, Ia Tiêm, Chư Pơng, Bar Măih, Al Bá, Ayun, H'Bông, Ia Dreng, Ia BLứ và Ia H'La. 36.13. Huyện Ia Pa (09 xã): Ia Mrơn, Ia Trok, Ia Broăi, Chư Răng, Chư Mố, Ia KDăm, Ia Tul, Pờ Tó và Kim Tân. 36.14.

Ban hành: 05/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

130

Quyết định 878/QĐ-TTg năm 2018 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba do Thủ tướng Chính phủ ban hành

H’Năng, Ayun Hạ, An Khê, Ka Nak, Ia M'lá, ĐăkSrông, ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 2A, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B. Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018 và thay thế Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

131

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, đội Kiểm lâm cơ động;thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 1, số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành

KBang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, - Đội Kiểm lâm cơ động số 02 phụ trách địa bàn Thành phố Pleiku và các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Ia Grai. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm lâm cơ động số 01 và Đội kiểm lâm cơ động số 02 theo quy định.

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

133

Quyết định 1757/QĐ-BTNMT năm 2020 về Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chiều dài thuộc tỉnh, thành phố (km) Vị trí đầu sông Vị trí cuối sông Ghi chú Tọa độ X Tọa độ Y Xã, huyện, tỉnh Tọa độ X Tọa độ Y Xã, huyện, tỉnh A Các sông liên tỉnh thuộc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

134

Quyết định 123/2003/QĐ-UB về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho đơn vị dự toán cấp tỉnh và ngân sách huyện, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành

1,8 48.600 Riêng thành phố Pleiku, tính bằng 70% định mức phân bổ trên. 1.2.2. Phân bổ bổ sung cho các huyện có bệnh viện khu vực: trong năm 2004, phân bổ bổ sung cho huyện Ayunpa 600 triệu đồng/ năm để thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân huyện Ia Pa. Khi các bệnh viện khu vực An Khê, Ayunpa đi

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

136

Quyết định 68/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

5 UBND huyện Đức Cơ 6 UBND huyện Ia Pa 7 UBND huyện Kbang 8 UBND huyện Krông Pa 9 UBND huyện Mang Yang 10 UBND huyện Phú Thiện

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

138

Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thôn Hòa Bình, Thôn Ngọc Tặng, Thôn Tân Bình./. PHỤ LỤC 6 SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY (Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 1. Xã Mô Rai: Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau: - Thôn Ia Ho (174 hộ): gồm thôn Ia Lân (77 hộ) và thôn Ia

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

139

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

a Đất ruộng lúa 2 vụ 1,00 b Đất ruộng còn lại 1,00 X HUYỆN IA H’DRAI 1 Tại các xã Ia Tơi, Ia Đal, Ia Dom a Đất ruộng

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

140

Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam

Lao Chải 6. Huyện Hoàng Su Phì 1. Xã Thèn Chu Phìn 2. Xã Pố Lồ 3. Xã Thàng Tín 4. Xã Bản Máy 7. Huyện Xín Mần 1. Xã Nàn Xỉn 2. Xã Xín Mần 3. Xã Chí Cà 4. Xã Vầy Sủ 5. LÀO CAI 1. Huyện Si Ma Cai

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169