Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN IA PA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 433 văn bản

21

Quyết định 178-CP năm 1979 về việc chia huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành huyện A Yun Pahuyện Krong Pa do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành hai huyện lấy tên là huyện A Yun pahuyện Krong Pa. - Huyện A Yun Pa gồm có các xã Pờ Tó, Chư A Thai, Ia Tul A, Mron, Ia Rtô, Ia Rbol, Ia Piar, Ia Hyao và thị trấn A Yun Pa. - Huyện Krong Pa gồm có các xã Ia Rsai, Chư

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

22

Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt Đề án nâng cao đời sống nhân dân vùng căn cứ cách mạng của huyện Kbang, Kông Chro, Krông Pa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009-2011

Rong, Tơ Tung, Sơn Lang), huyện Kông Chro (gồm các xã Ia Ma, Đăk Tpang, Chư Krei, Sơ Ró) và huyện Krông Pa (gồm các xã Ia Mlăh, Đất Bằng, Ia Rsai, Chư Drăng) - Về dân số, lao động: Dân số của 12 xã Kroong, Đăk Rong, Tơ Tung, Sơn Lang, Ia Ma, Đăk Tpang, Chư Krei, Sơ Ró, Ia Mlăh, Đất Bằng, Ia Rsai, Chư Drăng có 41.655 người với 8.005 hộ, trong

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

23

Nghị quyết số 43/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

Sê và các xã: Ia Blang, Dun, Ayun, Albá, Bờ Ngoong, Bar Măih, Ia Tiêm, Chư Pơng, Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Ko, Hbông, Ia Pal và Kông HTok. Tỉnh Gia Lai có 1.553.693,31 ha diện tích tự nhiên và 1.185.311 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Chư

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

24

Quyết định 111/2007/QĐ-UBND thành lập và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa. Tổ dân phố 5: gồm 167 hộ và 569 nhân khẩu. Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Broăi, huyện Ia Pa; phía Tây giáp tổ dân phố 4 (khu dân cư) và phường Đoàn Kết; phía Nam giáp tổ dân phố 6 (khu dân cư và cánh đồng); phía Bắc giáp phường Đoàn Kết. 7. Đổi tên tổ dân phố 20 thuộc phường Sông Bờ

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

28

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

3 ha 20 Đất sạch do nhà nước quản lý UBND thị xã Ayun Pa Cụm CN xã Ia Khươl, huyện Chư Păh 01 ha 35.000 tấn/năm 20 Đất trống do huyện quản lý UBND huyện Chư Păh

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

29

Quyết định 77-CP năm 1979 về việc thành lập và điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc các huyện Chư Prông, An Khê, Sa Thầy và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Chính phủ ban hành

đồng Chính phủ; Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập và điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện Chư Prông, An Khê, Sa Thầy và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai – Kon Tum như sau: - Huyện Chư Prông: 1. Chia xã Ia Mơ thành hai xã lấy tên là xã Ia Mơ và

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

34

Quyết định 84/2006/QĐ-UBND tạm thời quy định mức lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã) do tỉnh Gia Lai ban hành

ngày 1/10/2006. Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện: Đăk Đoa, Krông Pa, Đức Cơ, Ia Pa, Chư Păh, Ayun Pa, Ia Grai, Chư Sê, Chư Prông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban hành: 19/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

36

Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 - 2020

Cấp 334b: 22.000m3 03 Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa và xã Ia Broãi, huyện Ia Pa Cxd(34) 8,76 Cấp 334b: 175.000m3 04 Làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

37

Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5. Huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; 6. Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 7. Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 8. Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 9. Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 10. Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; 11. Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; 12. Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 13. Huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

39

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về triển khai cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do tỉnh Gia Lai ban hành

nguy hiểm cho các hộ sinh sống, sản xuất ven suối. 4. Huyện Ia Pa: - Tại xã Ia Broắi: Toàn xã có 6 thôn bị ngập, với 3.800 người cần sơ tán, di dời (Buôn Jứ Ma Uốk, Jứ Ma Hoét khoảng 1.100 người; buôn Tông Ố, buôn Roắi, buôn Ia Rniu, buôn Tul khoảng 2.700 người). - Tại xã Ia Trốk: Toàn xã có 7 thôn bị ngập, 3.400 người cần di dời,

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

40

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025

2.113 km2. - Vùng 4,Vùng Krông Pa: là địa phận lưu vực dòng chính sông Ba và 2 bên tả hữu sông Ba thuộc huyện Krông Pa với diện tích khoảng 1.625 km2. - Vùng 5, Vùng Nam - Bắc Pleiku: là địa phận huyện Ia Grai, Chư Păh, thành phố Pleiku, một phần diện tích huyện Đức Cơ gồm các xã: Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom,1/2 Chư Ty, 3/4 Ia Krêl, 1/2

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105