Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN IA PA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 433 văn bản

1

Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG THCS NAY DER, XÃ CHƯ MỐ, HUYỆN IA PA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

2

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố của xã H’Ra - huyện Mang Yang, xã Ia KDăm - huyện Ia Pa và thị trấn Kông Chro - huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Gia Lai, ngày 17 tháng 07 năm 2013 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ CỦA XÃ H’RA - HUYỆN MANG YANG, XÃ IA KDĂM - HUYỆN IA PA VÀ THỊ TRẤN KÔNG CHRO - HUYỆN KÔNG CHRO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013) Căn cứ

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

3

Nghị định 104/2002/NĐ-CP về việc chia tách huyện Ayun Pa thành hai huyện Ia Pa và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

104/2002/ND-CP,Nghị định 104 2002,Chính phủ,Chia tách huyện,Huyện Ayun Pa,Huyện Ia Pa,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2002/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 118/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

118/2007/QD-UBND,Quyết định 118 2007,Tỉnh Gia Lai,Bảng giá đất,Huyện Ia Pa,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 118/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

5

Quyết định 106/2005/QĐ-UB về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 - 2015

106/2005/QD-UB,Quyết định 106 2005,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển xã hội huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai 2005 2015,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

6

Quyết định 74/2007/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, buôn thuộc các xã Ia Tul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, BUÔN THUỘC CÁC XÃ IA TUL, IA BROẮI, IA TRỐK, IA MRƠN VÀ CHƯ RĂNG, HUYỆN IA PA, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban hành: 24/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

7

Nghị định 54/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Prông, Ayun Pa và chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

54/2002/ND-CP,Nghị định 54 2002,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Chư Prông,Huyện Ayun Pa,Xã Ia Kênh,Huyện Ia Grai,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 40/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN KRÔNG PA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Điều 142, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

9

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện la Pa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA PAHUYỆN PHÚ THIỆN, DO CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP ỦY

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

10

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về chia tách, đổi tên thôn thuộc các xã Chư Pơng, Ia Hla, Bar Măih, Ia Blứ, Ia Blang, Bơ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, ĐỔI TÊN THÔN THUỘC CÁC XÃ CHƯ PƠNG, IA HLA, BAR MĂIH, IA BLỨ, IA BLANG, BƠ NGOONG, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

11

Quyết định 62/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THỊ XÃ AYUN PA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

12

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc xã Al Bá, Ia Phang, Ia Le, Ia Dreng và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ THUỘC XÃ AL BÁ, IA PHANG, IA LE, IA DRENG VÀ THỊ TRẤN CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

13

Quyết định 37/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Phú Cần, Chư Drăngvà Ia HDreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

37/2006/QD-UBND-GL,Quyết định 37 2006,Tỉnh Gia Lai,Chia tách thôn,Tỉnh Gia Lai,Huyện Krông Pa,Xã Phú Cần,Xã Chư Drăng,Xã Ia HDreh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2006/QĐ-UBND-GL Pleiku, ngày 26 tháng 05

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

14

Nghị quyết 890/NQ-UBTVQH13 năm 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon Tum do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 890/NQ-UBTVQH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN SA THẦY ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN IA H’DRAI, TỈNH KON TUM ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

15

Nghị định 50/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;thành lập thị xã Ayun Pahuyện Phú Thiện;thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

Ia Rbol; 8.336 ha diện tích tự nhiên và 3.583 nhân khẩu của xã Ia Sao. Thị xã Ayun Pa có 28.700,5 ha diện tích tự nhiên và 35.058 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị xã Ayun Pa: Đông giáp huyện Ia Pahuyện Krông Pa; Tây giáp huyện Phú Thiện; Nam giáp tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp huyện Phú Thiện và huyện Ia Pa. 2. Thành lập

Ban hành: 30/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

16

Nghị định 98/2006/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pahuyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Trà Đa, Gào, Diên Phú, Tân Sơn, Ia Kênh, Chư Á. 2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Ke, xã Ia Hiao; thành lập xã Ayun Hạ, xã Chrôh Pơnan thuộc huyện Ayun Pa: - Điều chỉnh 2.765 ha diện tích tự nhiên và 5.130 nhân khẩu của xã Ia Ke để thành lập xã Ayun Hạ. Xã Ayun Hạ có 2.765 ha diện tích tự nhiên và 5.130 nhân khẩu. Địa

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

17

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Thị xã Ayun Pa nằm về phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, trên sườn Đông của dãy Trường Sơn, cách thành phố Pleiku 90 Km về phía Nam dọc theo Quốc lộ 14 và Quốc lộ 25. - Ranh giới: + Phía Đông giáp huyện Ia Pa, huyện Krông Pa. + Phía Tây giáp tỉnh Đăk Lăk. + Phía Nam giáp huyện Krông Pa. + Phía Bắc giáp huyện Phú Thiện.

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

18

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

TT Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực Định hướng phát triển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố I Sản phẩm trồng trọt 1 Lúa, gạo Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa, Chư Păh,

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

19

Quyết định 107/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

huyện lỵ huyện Krông Pa, đô thị loại V. 2/ Địa điểm, ranh giới quy hoạch: - Địa điểm quy hoạch: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. - Ranh giới quy hoạch: Phía Bắc giáp xã Chư Gu, Ia Mlah; Phía Nam giáp xã Phú Cần; Phía Đông giáp xã Phú Cần; Phía Tây giáp xã Chư Drăng. 3/ Quy mô quy hoạch xây dựng đô thị: - Quy

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

20

Nghị định 65/1998/NĐ-CP về việc thành lập các xã, thị trấn thuộc huyện A Yun Pa và Chư Prông, tỉnh Gia Lai

và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập các xã, thị trấn thuộc các huyện AYun Pa và Chư Prông, tỉnh Gia Lai như sau: Huyện AYun Pa 1. Thành lập xã Ia Sao trên cơ sở 11.260 ha diện tích tự nhiên và 2.838 nhân khẩu của xã Ia RTô. Địa giới hành chính xã Ia Sao : Đông giáp xã

Ban hành: 21/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169