Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Phú Cần, Chư Drăngvà Ia HDreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 37/2006/QĐ-UBND-GL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2006/QĐ-UBND-GL

Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH MỘT SỐ THÔN THUỘC CÁC XÃ PHÚ CẦN, CHƯ DRĂNG VÀ IA HDREH, HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UB ngày 20/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định tạm thời việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;
Xét Tờ trình số 48/TT-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa về việc chia tách thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

l. Chia thôn Bôn Luk thuộc xã Phú Cần, huyện Krông Pa thành 02 thôn

là thôn Bôn Luk và thôn Bình Minh:

a. Thôn Bôn Luk (mới): gồm 96 hộ, 523 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Bôn Ia Mlăh (suối sông Ia Mlăh); phía Tây giáp thôn Bôn Thim (đường đi thị trấn Phú Túc); phía Nam giáp thôn Bình Minh (đường đất); phía Bắc giáp thị trấn Phú Túc.

b. Thôn Bình Minh: gồm 51 hộ, 255 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Bôn Ia Mlăh (suối sông Ia Mlăh); phía Tây giáp thôn Bôn Thim (đường đi thị trấn Phú Túc); phía Nam giáp xã Ia Rmok; phía Bắc giáp thôn Bôn Luk (đường đất).

2. Chia thôn Tam Đảo thuộc xã Chư Drăng, huyện Krông Pa thành 02 thôn là thôn Đồng Tĩnh và thôn Quất Lưu:

a. Thôn Đồng Tĩnh: gồm 55 hộ, 205 nhân khẩu.

Địa giới: phía ĐÔng giáp xã Uar; phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía Nam

giáp thôn Quất Lưu (đường đất); phía Bắc giáp xã Uar.

b. Thôn Quất Lưu: gồm 50 hộ, 170 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Bôn Chai (đường liên xã); phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía Nam giáp thôn Bôn Chai (khu đất sản xuất); phía Bắc giáp thôn Đồng Tĩnh (đường đất).

3. Chia thôn Bôn Nai thuộc xã Ia HDreh, huyện Krông Pa thành 02 thôn

là thôn Bôn Nai và thôn Bôn Drai:

a. Thôn Bôn Nai: gồm 65 hộ, 404 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Chư Ngọc; phía Tây giáp xã Chư Ngọc; phía Nam giáp thôn Bôn Drai ( suối Ia Drai ); phía Bắc giáp thôn Bôn H'Wứt (đường đất).

b. Thôn Bôn Drai: gồm 82 hộ, 498 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Chư Ngọc; phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía Nam giáp suối Ia HDreh; phía Bắc giáp thôn Bôn Nai (suối Drai).

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã Phú Cần, Chư Drăng và Ia HDreh triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Phú Cần, Chư Drăng và Ia HDreh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2006/QĐ-UBND-GL ngày 26/05/2006 về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Phú Cần, Chư Drăngvà Ia HDreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251