Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 54/2002/NĐ-CP thành lập xã thuộc huyện Chư Prông, Ayun Pa chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 54/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 54/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2002 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CHƯ PRÔNG, AYUN PA VÀ CHUYỂN XÃ IA KÊNH THUỘC HUYỆN IA GRAI VỀ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Chư Prông, Ayun Pa và chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai như sau :

1. Thành lập xã Ia Ga thuộc huyện Chư Prông trên cơ sở 5.464 ha diện tích tự nhiên và 1.042 nhân khẩu của xã Ia Pia; 6.813 ha diện tích tự nhiên và 1.058 nhân khẩu của xã Ia Lâu.

Xã Ia Ga có 12.277 ha diện tích tự nhiên và 2.100 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ia Ga : Đông giáp xã Ia Vê; Tây giáp xã Ia Mơ; Nam giáp xã Ia Lâu; Bắc giáp các xã Ia Pia và Ia Me.

2. Thành lập xã Ia Piơr thuộc huyện Chư Prông trên cơ sở 9.629 ha diện tích tự nhiên và 3.908 nhân khẩu của xã Ia Lâu.

Địa giới hành chính xã Ia Piơr : Đông giáp huyện Chư Sê; Tây giáp xã Ia Mơ; Nam giáp tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp xã Ia Lâu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã Ia Ga và xã Ia Piơr :

- Xã Ia Pia còn lại 4.492 ha diện tích tự nhiên và 3.599 nhân khẩu.

- Xã Ia Lâu còn lại 11.718 ha diện tích tự nhiên và 4.223 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Ia Drang thuộc huyện Chư Prông trên cơ sở 1.421 ha diện tích tự nhiên và 1.486 nhân khẩu của xã Thăng Hưng; 1.931 ha diện tích tự nhiên và 1.039 nhân khẩu của xã Bình Giáo; 753 ha diện tích tự nhiên và 3.056 nhân khẩu của xã Ia Boòng.

Xã Ia Drang có 4.105 ha diện tích tự nhiên và 5.581 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ia Drang : Đông giáp xã Ia Phìn và thị trấn Chư Prông; Tây giáp xã Ia O và huyện Đức Cơ; Nam giáp xã Ia Boòng; Bắc giáp các xã Bình Giáo, Thăng Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ia Drang :

- Xã Thăng Hưng còn lại 3.800 ha diện tích tự nhiên và 4.813 nhân khẩu.

- Xã Bình Giáo còn lại 4.294,6 ha diện tích tự nhiên và 4.581 nhân khẩu.

- Xã Ia Boòng còn lại 5.184 ha diện tích tự nhiên và 4.183 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Ia Peng thuộc huyện Ayun Pa trên cơ sở 1.800 ha diện tích tự nhiên và 2.982 nhân khẩu của xã Ia Piar.

Địa giới hành chính xã Ia Peng : Đông giáp xã Ia Yeng; Tây giáp xã Ia Piar; Nam giáp xã Ia Hiao; Bắc giáp xã Ia Piar.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ia Peng, xã Ia Piar còn lại 9.507 ha diện tích tự nhiên và 4.510 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Ia Ke thuộc huyện Ayun Pa trên cơ sở 5.928 ha diện tích tự nhiên và 8.579 nhân khẩu của xã Chư A Thai.

Địa giới hành chính xã Ia Ke : Đông giáp xã Ia Sol và thị trấn Phú Thiện; Tây giáp xã HBông và huyện Chư Sê; Nam giáp xã Ia Sol; Bắc giáp xã Chư A Thai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ia Ke, xã Chư A Thai còn lại 7.431 ha diện tích tự nhiên và 2.236 nhân khẩu.

6. Chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku quản lý.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:
- HĐND, UBND tỉnh Gia Lai,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 54/2002/NĐ-CP ngày 13/05/2002 về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Prông, Ayun Pa và chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.692

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!