Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2007/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, buôn thuộc các xã Ia Tul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 74/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 74/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 24 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, BUÔN THUỘC CÁC XÃ IA TUL, IA BROẮI, IA TRỐK, IA MRƠN VÀ CHƯ RĂNG, HUYỆN IA PA, TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, làng tổ dân phố của xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa tại Tờ trình số 23/TT-UBND ngày 10/7/2007 về việc chia tách, thành lập thôn buôn,

Theo đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. chia tách, thành lập thôn, buôn thuộc các xã Ia Tul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng, huyện Ia Pa, cụ thể như sau:

1. Thành lập thôn Ia Ptao thuộc xã Ia Tul trên cơ sở 60 hộ gia đình với 338 nhân khẩu thuộc các hộ gia đình của các thôn Biah A và Biah B, xã Ia Tul chuyển đến định cư tại khu vực mới của xã theo chương trình dãn dân.

Thôn Ia Ptao: Gồm 51 hộ, 338 nhân khẩu.

Địa giới: phía đông giáp thôn Baih B (khu dân cư); phía tây giáp suối cạn và đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp xã Ia Broắi; phía bắc giáp thôn Biah A và thôn Biah C (đường liên thôn).

2. Chia tách thôn Biah A thuộc xã Ia Tul thành 02 thôn là thôn Biah A và thôn Biah C

a) Thôn Biah A (mới): Gồm 74 hộ, 428 nhân khẩu.

Địa giới: phía đông giáp thôn Biah C (đường liên xã); phía tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp thôn Ia Ptao (đường liên thôn); phía bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp.

b) Thôn Biah C: Gồm 60 hộ, 245 nhân khẩu.

Địa giới: phía đông giáp suối Ia Tul; phía tây giáp thôn Biah A (đường liên xã); phía nam giáp thôn Biah B (đường liên thôn); phía bắc giáp thôn Tơ Khế (đường liên thôn).

3. Thành lập thôn Tong Ố thuộc xã Ia Broắi trên cơ sở 55 hộ gia đình với 180 nhân khẩu thuộc các hộ dân của các thôn khác của xã Ia Broắi chuyển đến định cư tại khu vực mới của xã.

Thôn Tong Ố: Gồm 55 hộ, 180 nhân khẩu.

Địa giới: phía đông giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía tây giáp suối cạn Tong Ố và đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía bắc giáp suối cạn Ping Sing và đất sản xuất nông nghiệp.

4. Chia tách thôn Quí Đức thuộc xã Ia Trốk thành 02 thôn là thôn Quí Đức và thôn Quí Tân.

a) Thôn Quí Đức (mới): Gồm 268 hộ, 1.400 nhân khẩu

Địa giới: phía đông giáp buôn Chư Ma (khu dân cư và đường liên thôn) và đất sản xuất nông nghiệp; phía tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía bắc giáp thôn Quí Tân (khu dân cư).

b) Thôn Quí Tân: Gồm 135 hộ, 640 nhân khẩu

Địa giới: phía đông giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp thôn Quí Đức và buôn Chư Ma (khu dân cư); phía bắc giáp buôn Tong Sê (khu dân cư).

5. Chia tách buôn Tong Sê thuộc xã Ia Trốk thành 02 buôn là buôn Tong Sê và buôn Trốk.

a) Buôn Tong Sê (mới): Gồm 220 hộ, 1.090 nhân khẩu

Địa giới: phía đông giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp thôn Quí Đức (khu dân cư); phía bắc giáp buôn Trốk (khu dân cư).

b) buôn Trốk: Gồm 145 hộ, 790 nhân khẩu

Địa giới: phía đông giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp thôn buôn Tong Sê (khu dân cư); phía bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp.

6. Chia tách thôn Ma Rin 1 thuộc xã Ia Mrơn thành 02 thôn là thôn Ma Rin 1 và thôn Ma Rin 3.

a) Thôn Ma Rin 1 (mới): Gồm 160 hộ, 782 nhân khẩu

Địa giới: phía đông giáp xã Ia KDăm; phía tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp thôn Ma Rin 3 (khu dân cư); phía bắc giáp thôn Ma Rin 2 và thôn đoàn kết (khu dân cư).

b) Thôn Ma Rin 3: Gồm 170 hộ, 821 nhân khẩu

Địa giới: phía đông giáp xã Ia KDăm; phía tây giáp thôn Ma San (khu dân cư); phía nam giáp xã Ia Trốk; phía bắc giáp thôn Ma Rin 1 (khu dân cư).

7. Thành lập thôn Voòng Boong 2 thuộc xã Chư Răng trên cơ sở 49 hộ gia đình với 330 nhân khẩu thuộc các hộ dân của cac thôn buôn khác của xã Chư Răng chuyển đến định cư tại khu vực mới của xã.

Thôn Voòng Boong 2: Gồm 79 hộ, 330 nhân khẩu

Địa giới: phía đông giáp suối Voòng Boong và đất sản xuất nông nghiệp; phía tây giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp.

Điều 2. Ủy ban nhân dân Huyện Ia Pa có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã Ia Tul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Ia Pa và Chủ tịch UBND các xã Ia Tul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2007/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, buôn thuộc các xã Ia Tul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188