Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 228802 văn bản

21

Nghị quyết 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử do Chính phủ ban hành

36a/NQ-CP,Nghị quyết 36a 2015,Chính phủ,Chính phủ điện tử,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36a/NQ-CP

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

22

Thông báo 359/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Văn phòng Chính phủ ban hành

359/TB-VPCP,Thông báo 359 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp,Kết luận tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

23

Nghị quyết 169/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020

169/NQ-CP,Nghị quyết 169 2020,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10,Phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2020,Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

24

Lệnh công bố Luật tổ chức Chính phủ 2015

06/2015/L-CTN,Lệnh 06 2015,Chủ tịch nước,Luật tổ chức Chính phủ 2015,Luật Tổ chức Chính phủ,Lệnh công bố Luật tổ chức Chính phủ,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/L-CTN

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

25

Thông báo 373/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

373/TB-VPCP,Thông báo 373 2020,Văn phòng Chính phủ,Tổng kết thực hiện Kết luận 27-KL/TW,Chiến lược phát triển giao thông vận tải,Phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

26

Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

339/TB-VPCP,Thông báo 339 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng tại Hội nghị Chính phủ điện tử,Kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến,Kết luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

27

Thông báo 323/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

323/TB-VPCP,Thông báo 323 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc,Kết luận tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc,Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

28

Thông báo 322/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

322/TB-VPCP,Thông báo 322 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việci lãnh đạo Quảng Ninh,Kết luận tình hình phát triển kinh tế Quảng Ninh,Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

29

Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

318/TB-VPCP,Thông báo 318 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh,Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình,Kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bắc Ninh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

30

Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

317/TB-VPCP,Thông báo 317 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Hà Nam,Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

31

Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

305/TB-VPCP,Thông báo 305 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Hưng Yên,Kết luận tại buổi làm việc tỉnh Hưng Yên,Công tác cải cách hành chính,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

32

Thông báo 298/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

298/TB-VPCP,Thông báo 298 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc tỉnh Thái Nguyên,Phát triển kinh tế xã hội năm 2020,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

33

Thông báo 297/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

297/TB-VPCP,Thông báo 297 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu,Kết luận Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Lai Châu,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Lai Châu,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

34

Thông báo 296/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

296/TB-VPCP,Thông báo 296 2020,Tỉnh Sơn La,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La,Kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Sơn La,Kết luận của Phó Thủ tướngi làm việc với lãnh đạo Sơn La,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

35

Thông báo 293/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

293/TB-VPCP,Thông báo 293 2020,Tỉnh Bình Thuận,Kết luận tại buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Bình Thuận,Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận,Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Bình Thuận,Đầu tư,Thương mại,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

36

Thông báo 291/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

291/TB-VPCP,Thông báo 291 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Tuyên Quang,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Tuyên Quang,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc lãnh đạo Tuyên Quang,Đầu tư,Thương mại,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

37

Thông báo 294/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

294/TB-VPCP,Thông báo 294 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên,Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020,Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2020,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

38

Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2020 về phát triển bền vững do Chính phủ ban hành

136/NQ-CP,Nghị quyết 136 2020,Chính phủ,Phát triển bền vững,Khó khăn của phát triển kinh tế bền vững,Kết quả phát triển bền vững,Đầu tư,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

39

Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

280/TB-VPCP,Thông báo 280 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Hòa Bình,Dự án đầu tư trong buổi làm việc lãnh đạo Hòa Bình,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình,Doanh nghiệp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

40

Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2020 ký Thỏa thuận khung về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc do Chính phủ ban hành

114/NQ-CP,Nghị quyết 114 2020,Chính phủ,Ký Thỏa thuận khung về hợp tác biến đổi khí hậu,Khung hợp tác biến đổi khí hậu Việt Nam Đại Hàn dân quốc,Ký Thỏa thuận khung biến đổi khí hậu với Đại Hàn dân quốc,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108