Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 294/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, tại thành phố Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và thu hút vốn ODA, đầu tư nước ngoài. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp và đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tỉnh Điện Biên nằm ở ngã ba biên giới giáp với CHDCND Lào và CHND Trung Hoa, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; là địa phương giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội (vị trí địa lý thuận lợi để giao thương quốc tế, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền văn hóa đa dạng, có tiềm năng phát triển du lịch, diện tích đất đai chưa sử dụng lớn cùng với thời tiết khí hậu, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng...). Trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tựu quan trọng. Đến nay, 17 trên 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý, giải quyết các sự kiện biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; kiểm soát, ngăn chặn kịp thời tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và kiểm soát tốt dịch bệnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, an sinh xã hội và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Điện Biên vừa tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, cho sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tiếp tục duy trì, khai thác lợi thế trồng cây công nghiệp dài ngày; phát triển các mô hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững. Về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, tỉnh Điện Biên đã giải ngân đạt 44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (36,7%).

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian qua.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tới, tỉnh Điện Biên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Là tỉnh có đường biên giới dài, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương, tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa phương mình.

2. Kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện, giải ngân và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, công trình, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng vốn ODA và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA). Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 (Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).

4. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn; triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

6. Chuẩn bị các điều kiện và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

7. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác lớn ngoài khu vực, các tổ chức quốc tế nhằm thu hút đầu tư nước ngoài FDI, ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về bổ sung vốn để đầu tư giai đoạn 2 Bệnh viện huyện Nậm Pồ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại văn bản số 5906/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc, cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son, cửa khẩu phụ Si Pa Phìn - Huổi Lả; xây dựng các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ đầu mối nông sản: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên rà soát, tổng hợp vào danh mục các dự án của tỉnh quản lý theo thứ tự ưu tiên đầu tư để bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

4. Về chuyển cấp quyết định đầu tư từ Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và bố trí vốn cho tỉnh thực hiện dự án Quốc lộ 279, đoạn Điện Biên - Tây Trang: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét, xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Về hỗ trợ tỉnh mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương: Bộ Ngoại giao phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong việc thỏa thuận, đàm phán với phía Trung Quốc để nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương.

6. Về ký thỏa thuận hợp tác lao động giữa Việt Nam và Trung Quốc: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hướng dẫn các địa phương có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc ký kết và thực hiện các thỏa thuận về quản lý lao động qua biên giới với các địa phương liên quan của Trung Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 3111/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về giới thiệu, kết nối tỉnh Điện Biên với 01 địa phương của Nhật và 01 địa phương của Pháp để kết nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước: Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong hoạt động kinh tế đối ngoại; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối với các địa phương có điểm tương đồng và có thế mạnh trong các lĩnh vực mà tỉnh quan tâm để xúc tiến hợp tác, đầu tư.

8. Về hỗ trợ kinh phí để tỉnh Điện Biên hỗ trợ tỉnh Phong-sa-ly (Lào) trong việc cải tạo, mở rộng sân mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc: Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao đổi thống nhất với phía Lào và phía Trung Quốc về chủ trương cải tạo, mở rộng sân mốc ngã ba biên giới. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng số kinh phí được hỗ trợ hàng năm và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện. Bộ Tài chính xem xét, đề xuất hỗ trợ thêm cho tỉnh Điện Biên khi có nguồn phù hợp theo quy định.

9. Về các Chương trình, dự án ODA đề xuất đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 theo thứ tự ưu tiên.

10. Về dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La:

- Về bổ sung số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về kéo dài thời gian thực hiện 04 dự án thành phần chưa hoàn thành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD, CT, TNMT, NNPTNT, LĐTBXH, TP, NG, QP, CA, NHNNVN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, NC, PL, TH, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). VMD

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 294/TB-VPCP ngày 13/08/2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.455

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!