Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 26/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 26/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 20/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Ngày 19 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo các ban, ngành: Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh cùng 60 chức sắc, chức việc đại diện cho các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Sau khi nghe các ý kiến đầy tâm huyết, xây dựng Tổ quốc của các chức sắc, chức việc và đại diện các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng đã được các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều quy định tiến bộ. Trong quá trình làm Luật, các cơ quan chức năng đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các chức sắc, chức việc và của nhân dân; các quy định của Luật đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tôn giáo, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, thủ tục hành chính. Trên thực tế nhiều cơ sở tôn giáo được xây dựng mới, tu bổ ở mọi vùng miền đất nước với quy mô đa dạng, phong phú.

Tình hình tôn giáo ở nước ta hiện nay ổn định, các hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật; đồng bào, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nhiệt tình hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những đóng góp của các tôn giáo Việt Nam, trong đó có công sức lớn của các chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo, đã thhiện trách nhiệm đối với xã hội, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đã có nhiều mô hình, nhiều tấm gương tiêu biu trong công tác an sinh xã hội; giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn; các lp học từ thiện; hoạt động y tế từ thiện; bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo vẫn còn những hạn chế, tồn tại, những khó khăn, thách thức cả mặt khách quan và chủ quan: điều kiện kinh tế xã hội, môi trường sống, thủ tục hành chính còn rườm rà, sự khác biệt về nhận thức giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức tôn giáo, thậm chí còn đâu đó có sự xúi giục, kích động từ các thế lực xấu.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo với trọng trách của mình, tiếp tục gương mẫu, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào chung về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thể hiện tinh thần đoàn kết là người Việt Nam - con cháu Lạc Hồng, có trách nhiệm chung với dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc với tinh thần xây dựng, thiện chí, khách quan, thượng tôn pháp luật và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, các bộ, ban, ngành chức năng, cơ quan nhà nước cần thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Đnghị các chức sắc, chức việc, các tổ chức các tôn giáo phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp bảo đảm hoạt động của các tổ chức theo đúng Hiến chương, Điều lệ đã được chấp thuận, đúng quy định của pháp luật. Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập quốc tế.

- Các bộ, ban, ngành chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo. Quán triệt và thực hiện nhất quán chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, hướng các hoạt động tôn giáo gắn bó đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc của đồng bào có đạo, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, nhân văn, bác ái của các tôn giáo trong đời sống xã hội, làm phong phú và bồi đắp cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam; phát huy nguồn lực trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam nói chung và đồng bào tôn giáo nói riêng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và lao động sản xuất, nhằm xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

- Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng, các địa phương rà soát các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; y tế, giáo dục, dạy nghề; đặc biệt là vấn đề đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự; hoạt động quốc tế, pháp nhân của tổ chức tôn giáo... kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh trong các văn bản pháp luật khác phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

III. V MỘT SỐ Ý KIN CỤ TH

Về một số ý kiến góp ý của đại biểu là chức sắc tôn giáo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về việc hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn, bám sát nội dung của Luật; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ttrung ương đến địa phương và các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo...

- Về việc thành lập các chi hội tôn giáo ở các đảo: khi các tổ chức tôn giáo có nhu cầu, các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật tín ngưỡng tôn giáo về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Về chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tuyệt đại bộ phận quan hệ giữa tôn giáo và chính quyền là tốt, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng không chấp nhận các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

- Về vấn đề liên quan đến đạo Cao Đài: đạo Cao Đài cũng như các tôn giáo khác thực hiện quan hệ quốc tế với các tổ chức, cá nhân đạo Cao Đài ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Học viện Cao Đài ở Bến Tre. Giao Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre hướng dẫn tổ chức tôn giáo thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của đồng bào cả trong và ngoài nước, qua sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, tăng cường đoàn kết cộng đồng, bảo vệ và phát huy văn hóa Việt Nam và các lĩnh vực khác, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng bào các tôn giáo góp sức cùng đồng bào cả nước để có thêm động lực, tạo đà tăng trưởng cho đất nước phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến tđổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và quyền tự do theo quy định của pháp luật, trong đó có tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người nhằm góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh; phát huy các nguồn lực tôn giáo, tạo sức lan tỏa trong xã hội, xây dựng nếp sống văn minh “tốt đời, đẹp đạo” gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình; (để b/c)
- Thường trực Ban Bí thư; (để b/c)
- Ban Dân vận Trung ương;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn T
ùng, Trợ lý Thủ tướng, Vụ TH;
- Lưu: VT, NC (3).Tm
84

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 26/TB-VPCP ngày 20/01/2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250