Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BOI THUONG HO TRO TAI DINH CU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 55671 văn bản

201

Quyết định 3995/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

3995/2009/QD-UBND,Quyết định 3995 2009,Tỉnh Phú Thọ,Trình tự thủ tục,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Phú Thọ,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

202

Thông tư 14/2009/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2009/TT-BTNMT,Thông tư 14 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bồi thường,Hỗ trợ tái định cư,Trình tự thủ tục,Thu hồi đất,Cho thuê đất,Giao đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

203

Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

134/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 134,Tỉnh Phú Yên,giám sát chính sách pháp luật ,giám sát chính sách pháp luật Phú Yên ,giám sát thu hồi đất Phú Yên ,giám sát giao đất Phú Yên ,giám sát bồi thường Phú Yên ,Chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư ,giám sát hỗ trợ tái định cư Phú Yên ,giám sát giải quyết việc làm Phú Yên ,chính sách thu hồi đất giao

Ban hành: 09/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

204

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND bổ sung khoản 10 Điều 7 Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

09/2012/QD-UBND,Quyết định 09 2012,Tỉnh Phú Thọ,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bổ sung Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

205

Quyết định 45/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An

do - Hạnh phúc ---------------- Số: 45/2011/QĐ-UBND Long An, ngày 11 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

206

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND về Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đối với đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số: 26/2011/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 28 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM KÊ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 28/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

207

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Hà Tĩnh,Chính sách đặc thù,Bồi thường khi thu hồi đất,Hỗ trợ khi thu hồi đất,Tái định cư khi thu hồi đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2009

208

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề và giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

28/2008/QD-UBND,Quyết định 28 2008,Tỉnh Long An,Đào tạo nghề,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Giải quyết việc làm,Tỉnh Long An,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 08/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

209

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Bình Phước,Sửa đổi,Chính sách bồi thường,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

210

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

15/2008/QD-UBND,Quyết định 15 2008,Tỉnh Bình Phước,Bồi thường khi thu hồi đất,Chính sách thu hồi đất,Hỗ trợ khi thu hồi đất,Tái định cư khi thu hồi đất,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2008

211

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn ban hành

20/2010/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM KÊ BẮT BUỘC ĐẤT, NHÀ VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

212

Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

71/2007/QD-UBND,Quyết định 71 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2010

213

Quyết định 3241/2010/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3, Điều 21 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 3995/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

3241/2010/QD-UBND,Quyết định 3241 2010,Tỉnh Phú Thọ,Bổ sung,Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

214

Quyết định 2963/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí và chế độ chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Hạ Long, ngày 04 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

215

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP và Nghị định 69/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

16/2010/QD-UBND,Quyết định 16 2010,Tỉnh Lai Châu,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2010

216

Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

84/2007/ND-CP,Nghị định 84 2007,Chính phủ,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Thu hồi đất,Quyền sử dụng đất,Hỗ trợ tái định cư,Bồi thường tái định cư,Giải quyết khiếu nại đất đai,Bổ sung,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

217

Quyết định 05/2007/QĐ-UBND Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

05/2007/QD-UBND,Quyết định 05 2007,Tỉnh Bình Phước,Bồi thường tái định cư,Hỗ trợ tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 23/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2008

218

Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (đợt 08) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

224/QD-UBND,Quyết định 224 2010,Tỉnh Phú Thọ,Hỗ trợ tái định cư,Kinh phí bồi thường,Tuyến QL32C,Đoạn qua thành phố Việt,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

219

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt bổ sung (đợt 02 và đợt 03) dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Phương, thành phố Việt Trì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

225/QD-UBND,Quyết định 225 2010,Tỉnh Phú Thọ,Bổ sung,Dự toán kinh phí,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Tuyến QL32C,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

220

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Nông, thành phố Việt Trì (đợt 07) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

216/QD-UBND,Quyết định 216 2010,Tỉnh Phú Thọ,Dự toán kinh phí,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Tuyến QL32C,Đoạn qua thành phố Việt,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254