Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46816 công văn

1

Công văn 11699/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11699/VPCP-CN V/v thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

2

Công văn 83/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

3

Công văn 83/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với việc xuất hóa đơn tiền điện cho đơn vị thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Tổng công ty đầu tư

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

4

Công văn 6451/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6451/BKHĐT-QLĐT V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

5

Công văn 83/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/TCHQ-TXNK V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

6

Công văn 83/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

7

Công văn 83/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 10282//SXD-QLN&CS về giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp giải tỏa nhà ở của các hộ dân mà có nguồn gốc mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 10282//SXD-QLN&CS ngày 18/11/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

8

Công văn 83/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

9

Công văn 83/TT-CLT năm 2014 chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2013-2014 tại tỉnh phía Bắc do Cục Trồng trọt ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC TRỒNG TRỌT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/TT-CLT V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2013-2014 tại các tỉnh phía Bắc Hà Nội, ngày 17 tháng 01

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

10

Công văn 83/BXD-QLN trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/BXD-QLN V/v trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

11

Công văn 5951/BKHĐT-QLĐT năm 2018 thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5951/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng KCN, KKT

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

12

Công văn 83/BXD-QLN về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/BXD-QLN V/v: Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011 Kính gửi: Sở

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

13

Công văn 83/BXD-KTXD về vướng mắc thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

14

Công văn 83/LĐTBXH-LĐTL về nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/LĐTBXH-LĐTL V/v nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

15

Công văn 83/BNN-TCLN phúc đáp văn bản 1837/SNN-LN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/BNN-TCLN V/v phúc đáp văn bản số 1837/SNN-LN ngày 15/12/2010 của Sở NN&PTNT Long An Hà Nội, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

16

Công văn 83/TCT-CS về giá đất tính khấu trừ bồi thường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/TCT-CS V/v Giá đất tính khấu trừ bồi thường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

17

Công văn 83/BXD-QLN hướng dẫn quy định về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/BXD-QLN V/v hướng dẫn một số quy định về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

18

Công văn 83/BXD-KTXD về chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 83/BXD-KTXD V/v: Chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2010

19

Công văn 83/TANDTC-TĐKT về tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ II và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 83/TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2010 Kính gửi : - Chánh án Toà án

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

20

Công văn 83/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 83/TTg-QHQT V/v phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với WB Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Chủ tịch nước

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174