Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 83/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 83/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1544/SXD-QLXD ngày 16/5/2017 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 29/11/2016; Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nhà máy điện sử dụng chất thải rắn Cần Thơ vào Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 tại Quyết định số 1490/QĐ-BCT ngày 27/4/2017. Tại quyết định chủ trương đầu tư đã xác định mục tiêu dự án là: đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt); công nghệ áp dụng: đốt chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình chính của dự án là Nhà máy xử lý chất thải rắn.

Theo Phụ lục 1 Phân cấp công trình theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì Nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 400 tấn/ngày là công trình cấp I (Mục 1.3.3 Bảng 1.3 Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật); Nhà máy điện sử dụng chất thải rắn công suất 7,5MW là công trình cấp II (Mục 1.2.5 Bảng 1.2 Phân cấp công trình công nghiệp).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì đối với dự án gồm nhiều công trình có loại, cấp công trình khác nhau, cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình chính hoặc công trình có cấp cao nhất của dự án.

Do đó, theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở thuộc Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến trên để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT, HĐXDĐTB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254