Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11528 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

QCVN42:2020/BTNMT,Quy chuẩn QCVN42:2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 42: 2020/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on basic geographic information (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển

QCVN42:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN42:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 42:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN National Technical Regulation on Safety Equipment of Ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển, QCVN 42:2015/BGTVT, do Cục Đăng kiểm

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-42:2015 (IEC 60364-4-42:2010) về Hệ thống lắp đặt điện áp - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

TCVN7447-4-42:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-42:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-42:2015 IEC 60364-4-42:2010 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ NHIỆT Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-42:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-42:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-42:2015 IEC 60317-42:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 42: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER-AMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 42

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-42:2014 (IEC 60068-2-42:2003) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-42: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kc: Thử nghiệm bằng lưu huỳnh đioxit đối với các tiếp điểm và mối nối

TCVN7699-2-42:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-42:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7699-2-42:2014 IEC 60068-2-42:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-42: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Kc: THỬ NGHIỆM BẰNG LƯU HUỲNH ĐIOXIT ĐỐI VỚI CÁC TIẾP ĐIỂM VÀ MỐI NỐI Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2012/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển

QCVN42:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN42:2012,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 42 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN National Technical Regulations on Safety Equipment of Ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Trang bị an toàn tàu biển” QCVN 42: 2012/BGTVT do Cục

Ban hành: 30/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2012/BTNMT về chuẩn thông tin địa lý cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN42:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN42:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 42:2012/BTNMT ,Chuẩn thông tin địa lý cơ sở,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 42:2012/BTNMT VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on standard of basic geographic information

Ban hành: 19/03/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN42:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN42:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 42:2011/BTTTT ,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten rời dùng cho truyền số liệu,Thoại ,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 42:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-42:2011/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành

QCVN01-42:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-42:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-42:2011/BNNPTNT ,Điều kiện vệ sinh thú y,Cơ sở thử nghiệm khảo nghiệm ,Thuốc thú y,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-42:2011/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017

QCVN42:2015/BGTVT/SD1:2017,Quy chuẩn QCVN42:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông SỬA ĐỔI 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN Sửa đổi 1: 2017 National Technical Regulation on Safety Equipment of Ships Amendment No.1: 2017 Lời nói đầu Sửa đổi 1: 2017 QCVN

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-42:2007 (IEC 60335-2-42:2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-42: Yêu cầu cụ thể đối với lò đối lưu cưỡng bức, nồi hấp và lò đối lưu hơi nước, sử dụng điện, dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN5699-2-42:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-42:2007,***,Điện - điện tử TCVN 5699-2-42:2007 IEC 60335-2-42:2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-42: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI LÒ ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC, NỒI HẤP VÀ LÒ HẤP ĐỐI LƯU HƠI NƯỚC, SỬ DỤNG ĐIỆN, DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-42:2005 (IEC 60364-4-42 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7447-4-42:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-42:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bảo vệ an toàn,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt ,TCVN 7447-4-42:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-42 : 2005 IEC 60364-4-42 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-42

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-4-2:2013 (IEC/TR 60721-4-2:2003) về Phân loại điều kiện môi trường – Phần 4-2: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068) – Vận chuyển

TCVN7921-4-2:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7921-4-2:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7921-4-2:2013 IEC/TR 60721-4-2:2003 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 4-2: HƯỚNG DẪN VỀ TƯƠNG QUAN VÀ CHUYỂN ĐỔI CÁC CẤP ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) SANG THỬ NGHIỆM MÔI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TCVN9454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9454:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

15

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 42:2001 về hạt giống Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN42:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN42:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 42:2001 ,Hạt giống Thông Caribê ,Gieo ươm tạo cây con trồng rừng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 42:2001 HẠT GIỐNG THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9842:2013 về Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

TCVN9842:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9842:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9842 : 2013 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ TRONG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Vacuum consolidation method with sealed membrance for soft ground improvement

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9686:2013 về Cọc ván thép cán nóng hàn được

TCVN9686:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9686:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9686:2013 CỌC VÁN THÉP CÁN NÓNG HÀN ĐƯỢC Weldable hot rolled steel sheet piles Lời nói đầu TCVN 9686:2013 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5523:2006 và EN 10248-1:1995. TCVN 9686:2013 do Viện Khoa học Công nghệ Xây

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9935:2013 (ISO 10520:1997) về Tinh bột tự nhiên – Xác định hàm lượng tinh bột – Phương pháp đo độ phân cực Ewers

TCVN9935:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9935:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9935:2013 ISO 10520:1997 TINH BỘT TỰ NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TINH BỘT - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ PHÂN CỰC EWERS Native starch - Determination of starch content - Ewers polarimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9593:2013 (CAC/RCP 54-2004) về Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt

TCVN9593:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9593:2013,***,Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt,Quy trình thực hành chăn nuôi tốt ,chăn nuôi tốt,TCVN 9593:2013 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9593:2013 CAC/RCP 54-2004 QUY PHẠM THỰC HÀNH CHĂN NUÔI TỐT Code of practice on good animal feeding Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9775:2013 (CAC/RCP 61-2005) về Quy phạm thực hành hạn chế và giảm thiểu tính kháng kháng sinh

TCVN9775:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9775:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9775:2013 CAC/RCP 61-2005 QUY PHẠM THỰC HÀNH HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance Lời nói đầu TCVN 9775:2013 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 61-2005;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228