Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/VBHN-BNNPTNT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5200 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

03/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 03 2020,Xử phạt vi phạm,Vi phạm hành chính,Lĩnh vực thú y BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội,

Ban hành: 27/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

2

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2017/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực

Ban hành: 16/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

3

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, THU HỒI RỪNG CHO TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông

Ban hành: 09/01/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

4

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ

Ban hành: 08/01/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

5

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông

Ban hành: 30/03/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

6

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban

Ban hành: 14/02/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

7

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU Thông tư số 13 /2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu của Bộ

Ban hành: 19/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

8

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

07/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 07 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất Thông tư kiểm dịch động vật thủy sản,Hợp nhất kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản,Kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

9

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 08 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất Thông tư kiểm dịch động vật trên cạn,Hợp nhất kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn,Kiểm dịch động vật sản phẩm động vật trên cạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

10

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

06/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 06 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn,Thông tư chống dịch bệnh động vật trên cạn,Hợp nhất Thông tư phòng bệnh động vật trên cạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai,Thành lập Quỹ phòng chống thiên tai,Văn bản hợp nhất về Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 02 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xử phạt vi phạm hành chính,Giống cây trồng,Kiểm dịch thực vật,Vi phạm hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

14

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

09/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 09 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đất trồng lúa ,Quản lý,Sử dụng,Bất động sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BNNPTNT

Ban hành: 04/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

15

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Quyết định về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 08 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tái định cư,Di dân,Dự án thủy lợi thủy điện ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

16

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

07/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 07 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất,Phòng chống thiên tai ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2019

17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

06/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 06 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Văn bản hợp nhất Thông tư,Hợp nhất Thông tư,Quản lý thuốc thú y BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

18

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 05 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chương trình mục tiêu quốc gia,Nông thôn mới,Xây dựng nông thôn mới ,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,An toàn thực phẩm,Chất lượng thủy sản xuất khẩu ,Chứng nhận an toàn thực phẩm,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 02 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu,Thủ tục kiểm dịch thực vật,Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/03/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17