Tra cứu 88/2006/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 88/2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 269060 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh

– Hạnh PHúc ---------------- Số: 88/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

2

Thông tư 01/2009/TT-BKH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29/8/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2009

3

Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

ngày 19 tháng 10 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thực hiện Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau

Ban hành: 19/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

4

Nghị định 88/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

88/2023/ND-CP,Nghị định 88 2023 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 88/2023/ND-CP ngày 11/12/2023,Nghị định 88 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược 2023,

Ban hành: 11/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2023

5

Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

88/2022/ND-CP,Nghị định 88 2022 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 88/2022/ND-CP ngày 26/10/2022,Nghị định 88 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính giáo dục nghề nghiệp 2022,NĐ 88

Ban hành: 26/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2022

6

Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần

88/2021/ND-CP,Nghị định 88 2021 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 88/2021/ND-CP ngày 01/10/2021,Nghị định 88 Chính phủ về Thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 2021,NĐ 88

Ban hành: 01/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2021

7

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

88/2020/ND-CP,Nghị định 88 2020 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 88/2020/ND-CP ngày 28/07/2020,Nghị định 88 Chính phủ về Hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động 2020,NĐ 88 Chính phủ

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

8

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

88/2019/ND-CP,Nghị định 88 2019 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 88/2019/ND-CP ngày 14/11/2019,Nghị định 88 Chính phủ về Vi phạm hành chính 2019,NĐ 88 Chính phủ về Vi phạm hành chính

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

9

Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

88/2018/ND-CP,Nghị định 88 2018 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 88/2018/ND-CP ngày 15/06/2018,Nghị định 88 Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu 2018,NĐ 88 Chính phủ về Điều chỉnh lương

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

10

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

88/2017/ND-CP,Nghị định 88 2017 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 88/2017/ND-CP ngày 27/07/2017,Nghị định 88 Chính phủ về Cán bộ công nhân viên chức 2017,NĐ 88 Chính phủ về Cán bộ

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

11

Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

88/2016/ND-CP,Nghị định 88 2016 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 88/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 88 Chính phủ về Chế độ trợ cấp hưu trí 2016,NĐ 88 Chính phủ về Chế độ trợ cấp

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

12

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

88/2015/ND-CP,Nghị định 88 2015 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 88/2015/ND-CP ngày 07/10/2015,Nghị định 88 Chính phủ về Quản lý lao động 2015,NĐ 88 Chính phủ về Quản lý lao động

Ban hành: 07/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

13

Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

88/2014/ND-CP,Nghị định 88 2014 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 88/2014/ND-CP ngày 26/09/2014,Nghị định 88 Chính phủ về Xếp hạng tín nhiệm quốc gia 2014,NĐ 88 Chính phủ về Xếp hạng

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

14

Nghị quyết 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương

88/NQ-CP,Nghị quyết 88 2023 Chính phủ,Nghị quyết 88 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 88 Chính phủ ban hành 2023,NQ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 88 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 88 Chính phủ mới nhất,NQ số 88 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 08/06/2023,Nghị quyết 88 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 2023,NQ 88 Chính phủ về

Ban hành: 08/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2023

15

Nghị định 88/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

88/2013/ND-CP,Nghị định 88 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

16

Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

88/NQ-CP,Nghị quyết 88 2022,Chính phủ,Định hướng chiến lược địa chất khoáng sản,Chiến lược công nghiệp khai khoáng đến 2030,Phát triển ngành địa chất khoáng sản đến 2030,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2022

17

Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

88/2012/ND-CP,Nghị định 88 2012 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 88/2012/ND-CP ngày 23/10/2012,Nghị định 88 Chính phủ về Cơ quan đại diện nước ngoài 2012,NĐ 88 Chính phủ về Cơ quan

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

18

Nghị định 88/2011/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

88/2011/ND-CP,Nghị định 88 2011 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 88/2011/ND-CP ngày 29/09/2011,Nghị định 88 Chính phủ về Chế độ chính sách 2011,NĐ 88 Chính phủ về Chế độ chính sách

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

19

Nghị quyết 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

88/NQ-CP,Nghị quyết 88 2021 Chính phủ,Nghị quyết 88 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 88 Chính phủ ban hành 2021,NQ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 88 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 88 Chính phủ mới nhất,NQ số 88 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 12/08/2021,Nghị quyết 88 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

20

Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng

88/2010/ND-CP,Nghị định 88 2010 Chính phủ,Nghị định 88 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 88 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 88 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 88 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 88 Chính phủ mới nhất, số 88 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 88/2010/ND-CP ngày 16/08/2010,Nghị định 88 Chính phủ về Hướng dẫn 2010,NĐ 88 Chính phủ về Hướng dẫn 2010,Nghị định

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!