Tra cứu Công Văn 88/2006/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 88/2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65183 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 6634/BCT-TTTN năm 2023 đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP và 43/2009/NĐ-CP do Bộ Công Thương ban hành

góp ý nghị định bãi bỏ Nghị định 43/2009/NĐ-CP 2023,CV 6634 Bộ Công thương về giải trình góp ý nghị định bãi bỏ Nghị định 43/2009/NĐ-CP 2023,Công văn giải trình góp ý nghị định bãi bỏ Nghị định 43/2009/NĐ-CP Bộ Công thương 2023,Công văn 6634 Bộ Công thương về giải trình góp ý nghị định bãi bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP 2023,CV 6634 Bộ Công thương về

Ban hành: 27/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2023

2

Công văn 5054/LĐTBXH-PC năm 2016 báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 95/2013/NĐ-CP88/2015/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5054/LĐTBXH-PC V/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

3

Công văn 3194/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ TNLĐ, BNN theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH. Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 28/7/2020, Chính phủ

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

4

Công văn số 88/CP-V.III ngày 13/01/2004 của Chính phủ về việc chỉ đạo Tháng thanh niên

88/CP-V.III,Công văn 88 2004,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/CP-V.III V/v chỉ đạo Tháng thanh niên Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004

Ban hành: 13/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

5

Công văn 88/TCT-CS năm 2022 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định: “Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 30. Bổ sung Điều 43c như sau: “Điều 43c. Sử dụng đất của tổ chức

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

6

Công văn 3452/TCHQ-GSQL vướng mắc khi thực hiện Nghị định 88/2002/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 Kính gửi: Bộ Văn hóa - Thông tin Trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu có một số vướng mắc phát sinh, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ như sau: Theo quy định tại Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ thì tài liệu, catalogue...

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

7

Công văn 925/BXD-HTKT rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

925/BXD-HTKT,Công văn 925 2011,Bộ Xây dựng,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 925/BXD-HTKT V/v: Rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

8

Công văn 88/DP-DT năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành

88/DP-DT,Công văn 88 2021,Cục Y tế dự phòng,Hỗ trợ tỉnh Gia Lai truy vết phòng chống COVID-19,Hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết về Covid-19,Phối hợp điều tra truy vết xử lý ổ dịch ở Gia Lai,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

9

Công văn 88/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me do Ủy ban Dân tộc ban hành

88/UBDT-CSDT,Công văn 88 2021,Uỷ ban Dân tộc,Thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer,Thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khơ me,Thống nhất sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

10

Công văn 7771/TCHQ-GSQL vướng mắc kiểm tra văn hoá phẩm theo Nghị định số 88/2002/NĐ-CP của Chính Phủ do Tổng cục Hải quan ban hành

định số 88/2002/NĐ-CP của Chính Phủ Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: - Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; - Bộ Thông tin - Truyền thông 1. Ngày 22/09/2010, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập Hồ Chí Minh có thông báo số

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

11

Công văn 88/BXD-KTXD năm 2019 về thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Sở Xây dựng

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

12

Công văn 2006/BNN-QLCL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Phát triển n 2018 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

13

Công văn 2315/HTQTCT-HT năm 2013 cung cấp thông tin về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận y tế theo Điều 12 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2315/HTQTCT-HT V/v cung cấp thông tin về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận y tế theo Điều 12 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Sở Tư pháp các

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

14

Công văn 88/CHHVN-TC năm 2019 về lưu ý khi hạch toán kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Các đơn vị nghiên cứu kỹ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên để tổ chức thực hiện. Hiện nay Cục HHVN chưa nhận được văn

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

15

Công văn 88/BXD-HĐXD năm 2018 về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng không quy định thời gian hiệu lực của giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Một trong các điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng là kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

16

Công văn số 3734/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định 88/2002/NĐ-CP

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trả lời công văn số 2308/CHQ-NV ngày 18/7/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ghi tại trích yếu, sau khi trao đổi với Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 36/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hóa -

Ban hành: 17/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

17

Công văn 88/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

88/TTg-DMDN,Công văn 88 2018,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp,Đơn vị sự nghiệp công lập,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/TTg-ĐMDN V/v phê duyệt bổ

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

18

Công văn 7214/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7214/VPCP-KTTH,Công văn 7214 2012,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7214/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

19

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

302/BXD-TCCB,Công văn 302 2011,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 302/BXD-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

20

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!