Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 258/TTr- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 761 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 258-1:2007 (ISO 6507-1 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 1: Phương pháp thử

TCVN258-1:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN258-1:2007,***,Phương pháp thử,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng Vickers ,TCVN 258-1:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 258-1 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS – PHẦN 1 : PHƯƠNG PHÁP THỬ Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method 1. Phạm

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 258-3:2007 (ISO 6507-3 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn

TCVN258-3:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN258-3:2007,***,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng Vickers ,Hiệu chuẩn tấm chuẩn ,TCVN 258-3:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 258-3:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS -PHẦN 3: HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN Metallic materials - Vickers hardness test - Part 3: Calibration

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 258-2:2007 (ISO 6507-2 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử

TCVN258-2:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN258-2:2007,***,Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng Vickers ,TCVN 258-2:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 258-2:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN MÁY THỬ Metallic materials - Vickers hardness test –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 258-4:2007 (ISO 6507-4 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers – Phần 4 : Bảng các giá trị độ cứng

TCVN258-4:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN258-4:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 258-4 : 2007 ISO 6507-4 : 2005 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS - PHẦN 4 : BẢNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CỨNG Metallic materials – Vickers hardness test - Part 4 : Tables of hardness values Lời nói đầu TCVN 258 - 4 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 258-1:2002 (ISO 6507-2: 1997) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng vickers - Phần 1: Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN258-1:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN258-1:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Vật liệu kim loại,Phương pháp thử,Thử độ cứng Vickers ,TCVN 258-1:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 258-1 : 2002 ISO 6507-1 : 1997 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Metallic materials -

Ban hành: 16/04/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 258:1999 về quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

22TCN258:1999,Tiêu chuẩn ngành 22TCN258:1999,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm định cầu đường sắt,22 TCN 258:1999,Quy trình kiểm định,Quy trình kỹ thuật,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 258 - 99 QUY TRÌNH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH CẦU ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2563/2000/QĐ-BGTVT, ngày 1/9/2000) Chương 1.

Ban hành: 01/09/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 258:1996 về chè xanh và chè hương - thuật ngữ và định nghĩa

10TCN258:1996,Tiêu chuẩn ngành 10TCN258:1996,***,10TCN 258:1996,Chè xanh và chè hương,Thuật ngữ và định nghĩa,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 258:1996 CHÈ XANH VÀ CHÈ HƯƠNG THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Tiêu chuẩn này quy định những thuật ngữ để áp dụng khi phân tích cảm quan và đánh giá chất lượng chè xanh

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 258:1967 về Kim loại - Phương pháp thử độ cứng Vicke

TCVN258:1967,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN258:1967,***,Phương pháp thử độ cứng Vicke,Kim loại,TCVN 258:1967,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 258 - 67 KIM LOẠI PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ CỨNG VICKE Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ cứng Vicke đối với kim loại đen, kim loại màu, hợp kim và những lớp mặt ngoài

Ban hành: Năm 1967

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-58:2014 (IEC 60068-2-58:2004) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-58: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Td: Phương pháp thử nghiệm khả năng bám thiếc hàn, khả năng chống chịu hòa tan của lớp phun phủ kim loại và khả năng chịu nhiệt hàn của các linh kiện lắp trên bề mặt (SMD)

TCVN7699-2-58:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-58:2014,***,Điện - điện tử,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-58:2014 IEC 60068-2-58:2004 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-58: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM TD: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG BÁM THIẾC HÀN, KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU HÒA TAN CỦA LỚP PHUN PHỦ KIM LOẠI VÀ KHẢ NĂNG CHỊU

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-58:2011 (IEC 60335-2-58:2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-58: Yêu cầu cụ thể đối với máy rửa bát dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN5699-2-58:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-58:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-58:2011 IEC 60335-2-58:2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-58: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY RỬA BÁT DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5856:2017 về Đá quý - Phương pháp cân thủy tĩnh xác định tỷ trọng

2,58 - 2,91 Pyrop 3,62 - 3,87 Jasper 2,58 - 2,91 Spinel tổng hợp 3,61 - 3,65 Cordierit 2,58 - 2,66 Taafeit 3,60 - 3,62 Chalcedony 2,58 - 2,64

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9863-1:2013 (ISO 4384-1:2000) về ổ trượt - Thử độ cứng kim loại ổ - Phần 1: Vật liệu hỗn hợp

dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 258-1:2007 (ISO 6507-1) - Thử độ cứng Vicke - Phần 1:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12618:2019 về Thiết bị kiểm tra hàng hóa bằng tia X loại có băng tải - Kích thước nhỏ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

đối với nhân viên bức xạ và dân chúng. TCVN 7699-1: 2007: Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Quy định chung và hướng dẫn - Mục 5.3.1: Dải tiêu chuẩn của điều kiện khí quyển để tiến hành các phép đo và thử nghiệm ASTM B 258-02: Standard Specification for Standard Nominal Diameters and Cross-Sectional Areas of AWG Sizes of Solid Round Wires

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12173-1:2017 (ISO 23848-1:2009) về Máy công cụ - Trục then hoa bi - Phần 1: Đặc tính và yêu cầu chung

được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có). TCVN 258-1 (ISO 6507-1), Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vicker-Phần 1: Phương pháp thử; TCVN 258-2 (ISO 6507-2), Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vicker - Phần 2: Kiểm tra xác nhận và hiệu chuẩn máy thử; ISO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232