Tra cứu 133/2016/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 133/2016/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 245989 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2016/TT-BTC,Thông tư 133 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Chế độ kế toán 2016,TT 133 Bộ

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

2

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2018/TT-BTC,Thông tư 133 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Tài chính nhà nước 2018,TT 133

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

3

Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2017/TT-BTC,Thông tư 133 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Giao dịch điện tử 2017,TT 133

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

4

Thông tư 133/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2015/TT-BTC,Thông tư 133 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Quản lý tài chính 2015,TT 133

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

5

Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2014/TT-BTC,Thông tư 133 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2014,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2014,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Phí sử dụng đường bộ 2014,TT

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

6

Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2013/TT-BTC,Thông tư 133 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2013,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2013,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2013/TT-BTC ngày 24/09/2013 BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

7

Thông tư 133/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2012/TT-BTC,Thông tư 133 2012,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp,Quản lý lệ phí cấp giấy phép,Thành lập Văn phòng đại diện,Thương nhân nước ngoài,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

8

Thông tư 133/2011/TT-BTC quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành

133/2011/TT-BTC,Thông tư 133 2011,Bộ Tài chính,Học phí sơ cấp nghề,Học phí dạy nghề thường xuyên,Học phí nâng hạng thuyền trưởng,Học phí nâng hạng máy trưởng trưởng,Người lái phương tiện thủy nội địa ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

9

Thông tư 133/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

133/2010/TT-BTC,Thông tư 133 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2010/TT-BTC ngày 09/09/2010,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Sửa đổi 2010,TT 133 Bộ Tài

Ban hành: 09/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

10

Thông tư 133/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

133/2009/TT-BTC,Thông tư 133 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2009,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2009,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2009/TT-BTC ngày 30/06/2009,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

11

Thông tư 133/2008/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

133/2008/TT-BTC,Thông tư 133 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2008,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2008,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Học tập tại Việt Nam 2008,TT

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

12

Thông tư 133/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 28/2007/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

133/2007/TT-BTC,Thông tư 133 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 133 năm 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 133 Bộ Tài chính ban hành 2007,TT 133 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 133 Bộ Tài chính áp dụng 2007,TT 133 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 133 năm 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007,Thông tư 133 Bộ Tài chính về Sửa đổi 2007,TT 133 Bộ Tài

Ban hành: 14/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2007

13

Thông tư 133/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

133/2004/TT-BTC,Thông tư 133 2004,Bộ Tài chính,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Thuế đánh vào tài sản,Thuế đánh vào thu nhập,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

14

Quyết định 133/2016/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020

133/2016/QD-UBND,Quyết định 133 2016,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 133/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

15

Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019

Thương quy định. Điều 5. Hiệu lực thi hành 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 2. Bãi bỏ Thông tư số 24/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

16

Thông tư 39/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

39/2021/TT-BTC,Thông tư 39 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 39 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 39 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 39 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 39 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 39 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 39 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021,Thông tư 39 Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư 133/2018/TT-BTC 2021,TT

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

17

Nghị quyết 133/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm Bộ trưởng và thành viên Chính phủ do Quốc hội ban hành

133/2016/QH13,Nghị quyết 133 2016,Quốc hội,Thủ tướng Chính phủ,Miễn nhiệm chức vụ,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Miễn nhiệm Bộ trưởng ,Miễn nhiệm thành viên Chính phủ ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

18

Nghị quyết 133/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

133/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 133 2016 Tỉnh Sơn La,Nghị quyết 133 năm 2016 Tỉnh Sơn La,Nghị quyết 133 Tỉnh Sơn La ban hành 2016,NQ 133 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,NQ 133 Tỉnh Sơn La áp dụng 2016,NQ 133 Tỉnh Sơn La mới nhất,NQ số 133 năm 2016 Tỉnh Sơn La,Nghị quyết 133/2016/NQ-HDND ngày 22/03/2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

19

Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

344/2016/TT-BTC,Thông tư 344 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 344 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 344 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 344 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 344 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 344 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 344 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016,Thông tư 344 Bộ Tài chính về Ngân sách xã 2016,TT 344 Bộ

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

20

Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

342/2016/TT-BTC,Thông tư 342 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 342 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 342 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 342 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 342 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 342 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 342 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016,Thông tư 342 Bộ Tài chính về Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!