Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế ASEAN Nhật Bản

Số hiệu: 133/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điểm tin tuần qua: 11 văn bản nổi bật về kế toán, thuế

Trong tuần qua (từ ngày 12 - 17/9/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản quan trọng liên quan đến kế toán và thuế. Trong đó, nổi bật là:

1. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Trong đó, có một số quy định mang lại sự chủ động cho doanh nghiệp như sau:

- Không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận khi mở thêm các tài khoản cấp 2, 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, 3 thuộc DMTKKT tại Phụ lục 1 Thông tư này.

- Được chi tiết các chỉ tiêu có sẵn của hệ thống Báo cáo tài chính cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của mình.

- Được tự thiết kế mẫu chứng từ, biểu mẫu số, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải phù hợp với các quy đinh của pháp luật về kế toán.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc tiếp tục thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nhưng phải báo cho BTC và nhất quán trong năm tài chính.

kế toán

2. Tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày

Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Theo đó, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,03%/ngày được nộp dần thay vì mức 0,05% như tại Thông tư 156/2013/TT-BTC .

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cách xác định tiền chậm nộp tiền thuế như sau:

- Khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

- Khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì:

+ Trước ngày 01/01/2015: tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế 2006, Luật quản lý thuế sửa đổi 2012;

+ Từ ngày 01/01/2015: tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi các luật về thuế 2014.

+ Từ ngày 01/7/2016: tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

chậm nộp thuế

3. Điều kiện hàng hóa áp dụng thuế suất ATIGA

Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (Biểu thuế suất ATIGA) giai đoạn 2016 - 2018 có hiệu lực từ ngày 1/9/2016.

Theo đó, hàng hóa để được áp dụng thuế suất ATIGA cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định trên (kể cả hàng hóa từ khu phi thuế quan Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước).

- Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu là thành viên Hiệp định vào Việt Nam.

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa có trong Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D do Bộ Công Thương quy định.

Ngoài ra, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT còn cập nhật được các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 08 Hiệp định khác có hiệu lực từ ngày 01/9/2016, cụ thể như sau:
 
4. Nghị định 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019.

5. Nghị định 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.

6. Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

7. Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

8. Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

9. Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

10. Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

11. Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

NGHỊ ĐỊNH

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2016 - 2019

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tt là ASEAN) và Nhật Bản có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khu ưu đãi đặc bit của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đi tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019 và Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xut khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đi tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bn giai đoạn 2016 - 2019 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất AJCEP).

1. Cột “Mã hàng” và cột “Tên gọi, mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và phân loại theo cấp mã 8 shoặc 10 s.

2. Cột “Thuế suất AJCEP (%)”: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau, bao gồm:

a) 01/9/2016 - 31/3/2017: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2017;

b) 01/4/2017 - 31/3/2018: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2018;

c) 01/4/2018 - 31/3/2019: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019.

3. Ký hiệu “*: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AJCEP tại thời Điểm tương ứng.

Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AJCEP phải đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định Đi tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản, bao gồm các nước sau:

a) Bru-nây Đa-rút-xa-lam;

b) Vương quốc Cam-pu-chia;

c) Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;

d) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

đ) Ma-lay-xi-a;

e) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;

a) Cộng hòa Phi-líp-pin;

h) Cộng hòa Xinh-ga-po;

i) Vương quc Thái Lan;

k) Nhật Bản;

l) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo Khoản 2 Điều này vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định.

4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đi tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản, có Giấy chứng nhận xut xứ hàng hóa (C/O) Mu AJ do Bộ Công Thương quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Bãi bỏ Thông tư số 24/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đi tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015 -2019.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưng, Thtrưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ
, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
g;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Qu
c hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương M
t trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3).
XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2016 - 2019

(Kèm theo Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ)

(Ghi chú: Chú giải về hàng hóa của Biểu thuế này tuân theo Chú giải tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam).

Mã hàng

Tên gọi, mô tả hàng hóa

Thuế suất AJCEP (%)

01/9/2016-31/3/2017

01/4/2017-31/3/2018

01/4/2018-31/3/2019

 

 

 

 

 

 

Chương 1 - Động vật sống

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01

Ngựa, lừa, la sống.

 

 

 

 

- Ngựa:

 

 

 

0101.21.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0101.29.00

- - Loại khác

5

5

0

0101.30

- Lừa:

 

 

 

0101.30.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0101.30.90

- - Loại khác

5

5

0

0101.90.00

- Loại khác

5

5

0

 

 

 

 

 

01.02

Động vật sống họ trâu bò.

 

 

 

 

- Gia súc:

 

 

 

0102.21.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0102.29

- - Loại khác:

 

 

 

0102.29.10

- - - Gia súc đực (kể cả bò đực)

5

5

0

0102.29.90

- - - Loại khác

5

5

0

 

- Trâu:

 

 

 

0102.31.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0102.39.00

- - Loại khác

5

5

0

0102.90

- Loại khác:

 

 

 

0102.90.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0102.90.90

- - Loại khác

5

5

0

 

 

 

 

 

01.03

Lợn sống.

 

 

 

0103.10.00

- Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

 

- Loại khác:

 

 

 

0103.91.00

- - Trọng lượng dưới 50 kg

5

5

0

0103.92.00

- - Trọng lượng từ 50 kg trở lên

5

5

0

 

 

 

 

 

01.04

Cừu, dê sống.

 

 

 

0104.10

- Cừu:

 

 

 

0104.10.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0104.10.90

- - Loại khác

5

5

0

0104.20

- Dê:

 

 

 

0104.20.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0104.20.90

- - Loại khác

0

0

0

 

 

 

 

 

01.05

Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.

 

 

 

 

- Loại trọng lượng không quá 185 g:

 

 

 

0105.11

- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

 

 

 

0105.11.10

- - - Để nhân giống

0

0

0

0105.11.90

- - - Loại khác

5

5

0

0105.12

- - Gà tây:

 

 

 

0105.12.10

- - - Để nhân giống

0

0

0

0105.12.90

- - - Loại khác

5

5

0

0105.13

- - Vịt, ngan:

 

 

 

0105.13.10

- - - Để nhân giống

0

0

0

0105.13.90

- - - Loại khác

0

0

0

0105.14

- - Ngỗng:

 

 

 

0105.14.10

- - - Để nhân giống

0

0

0

0105.14.90

- - - Loại khác

0

0

0

0105.15

- - Gà lôi:

 

 

 

0105.15.10

- - - Để nhân giống

0

0

0

0105.15.90

- - - Loại khác

0

0

0

 

- Loại khác:

 

 

 

0105.94

- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

 

 

 

0105.94.10

- - - Để nhân giống, trừ gà chọi

0

0

0

0105.94.40

- - - Gà chọi

5

5

0

 

- - - Loại khác:

 

 

 

0105.94.91

- - - - Trọng lượng không quá 2 kg

5

5

0

0105.94.99

- - - - Loại khác

5

5

0

0105.99

- - Loại khác:

 

 

 

0105.99.10

- - - Vịt, ngan để nhân giống

0

0

0

0105.99.20

- - - Vịt, ngan loại khác

5

5

0

0105.99.30

- - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống

0

0

0

0105.99.40

- - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác

5

5

0

 

 

 

 

 

01.06

Động vật sống khác.

 

 

 

 

- Động vật có vú:

 

 

 

0106.11.00

- - Bộ động vật linh trưởng

5

5

0

0106.12.00

- - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea), lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)

5

5

0

0106.13.00

- - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

5

5

0

0106.14.00

- - Thỏ

5

5

0

0106.19.00

- - Loại khác

5

5

0

0106.20.00

- Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

5

5

0

 

- Các loại chim:

 

 

 

0106.31.00

- - Chim săn mồi

5

5

0

0106.32.00

- - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt đuôi dài và vẹt có mào)

5

5

0

0106.33.00

- - Đà điểu; đà điểu Úc (Dromaius novaehollandiae)

5

5

0

0106.39.00

- - Loại khác

5

5

0

 

- Côn trùng:

 

 

 

0106.41.00

- - Các loại ong

5

5

0

0106.49.00

- - Loại khác

5

5

0

0106.90.00

- Loại khác

5

5

0

 

 

 

 

 

 

Chương 2 - Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01

Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.

 

 

 

0201.10.00

- Thịt cả con và nửa con

9

8

6

0201.20.00

- Thịt pha có xương khác

9

8

6

0201.30.00

- Thịt lọc không xương

9

8

6

 

 

 

 

 

02.02

Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.

 

 

 

0202.10.00

- Thịt cả con và nửa con

9

8

6

0202.20.00

- Thịt pha có xương khác

9

8

6

0202.30.00

- Thịt lọc không xương

9

8

6

 

 

 

 

 

02.03

Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

 

 

 

 

- Tươi hoặc ướp lạnh:

 

 

 

0203.11.00

- - Thịt cả con và nửa con

13

11

9

0203.12.00

- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

13

11

9

0203.19.00

- - Loại khác

13

11

9

 

- Đông lạnh:

 

 

 

0203.21.00

- - Thịt cả con và nửa con

13

11

9

0203.22.00

- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

13

11

9

0203.29.00

- - Loại khác

13

11

9

 

 

 

 

 

02.04

Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

 

 

 

0204.10.00

- Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh

2

1

0

 

- Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:

 

 

 

0204.21.00

- - Thịt cả con và nửa con

2

1

0

0204.22.00

- - Thịt pha có xương khác

2

1

0

0204.23.00

- - Thịt lọc không xương

2

1

0

0204.30.00

- Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh

2

1

0

 

- Thịt cừu khác, đông lạnh:

 

 

 

0204.41.00

- - Thịt cả con và nửa con

2

1

0

0204.42.00

- - Thịt pha có xương khác

2

1

0

0204.43.00

- - Thịt lọc không xương

2

1

0

0204.50.00

- Thịt dê

2

1

0

 

 

 

 

 

0205.00.00

Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

2

1

0