Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 133/2016/TT-BTC)

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 133/2016/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5163 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BTC về Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 322/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO ÁO CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on life-jackets for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 321/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on ring life buoy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia

THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 22: 2016/BTC do Cục Thú y biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 149/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THUỐC THÚ Y DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical

Ban hành: 14/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-133:2013/BNNPTNT về kho chứa thóc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Storehouses of paddy Lời nói đầu QCVN 01 - 133: 2013/BNNPTNN do Ban kỹ thuật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc biên soạn, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 06/02/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

National Technical Regulation QCVN 01-133:2013/BNNPTNT for Storehouses of Paddy

QCVN01-133:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-133:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 133: 2013/BNNPTNT NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON STOREHOUSES OF PADDY Foreword The QCVN 01 - 133: 2013/BNNPTNN is compiled by the Technical Committee for National Technical Regulation on Storehouses

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2023

6

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 133:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sao đen

04TCN133:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN133:2006,***,Hạt giống sao đen,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sao đen,Tiêu chuẩn kỹ thuật,04TCN 133:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 133:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG SAO ĐEN 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 133:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN133:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN133:2005,***,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Đặc trưng trương nở của đất ,14 TCN 133:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 133:2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils. Laboratory methods of

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 133:1998 về Cá nước ngọt - Cá hương - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN133:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN133:1998,Bộ Thuỷ sản,28TCN133:1998,Cá nước ngọt, Tiêu chuẩn Cá hương,Nông nghiệp TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 133:1998 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ HƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT FRESHWARTER FISH - FRY - TECHNICAL REQUIREMENTS Lời nói đầu 28 TCN 133:1998 "Cá nước ngọt - Cá hương - Yêu cầu

Ban hành: 17/12/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

10

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 133:1985 về thủy tinh - phương pháp phân tích hoá học để xác định lượng Canxi ôxyt và Magie ôxyt

TCXD133:1985,Tiêu chuẩn XDVN TCXD133:1985,***,Thủy tinh,TCXD 133:1985 ,Phương pháp phân tích hoá học ,Xác định lượng Canxi oxit và Magie oxit,Xây dựng,Hóa chất TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 133 : 1985 THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC XÁC DỊNH LÀM LƯỢNG CANXI ÔXYT VÀ MAGIÊ ÔXYT Mass - Method for chemical analysis for

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11472:2016 (IEC 60270:2015) về Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phép đo phóng điện cục bộ

TCVN11472:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11472:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11472:2016 IEC 60270:2015 KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM ĐIỆN ÁP CAO - PHÉP ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ High-voltage test techniques - Partial discharge measurements Lời nói đầu TCVN 11472:2016 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2022

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5438:2016 về Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN5438:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5438:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5438:2016 XI MĂNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cement - Terminology and definition Lời nói đầu TCVN 5438:2016 thay thế TCVN 5438:2004. TCVN 5438:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2021

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11337:2016 (IEC 61395:1998) về Dây trần tải điện trên không - Quy trình thử nghiệm độ rão đối với dây bện

TCVN11337:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11337:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11337:2016 IEC 61395:1998 DÂY TRẦN TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỘ RÃO ĐỐI VỚI DÂY BỆN Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded conductors Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11372:2016 (ISO 7778:2014) về Đặc tính theo chiều dày đối với sản phẩm thép

TCVN11372:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11372:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11372:2016 ISO 7778:2014 ĐẶC TÍNH THEO CHIỀU DÀY ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THÉP Through-thickness characteristics for steel products Lời nói đầu TCVN 11372:2016 hoàn toàn tương đương ISO 7778:2014. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11375:2016 (ISO 16172:2011) về Thép lá phủ mạ kim loại nhúng nóng liên tục dùng cho ống thép lượn sóng

TCVN11375:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11375:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11375:2016 ISO 16172:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ KIM LOẠI NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC DÙNG CHO ỐNG THÉP LƯỢN SÓNG Continuous hot-dip metallic-coated steel sheet for corrugated steel pipe Lời nói đầu TCVN 11375:2016 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11377:2016 (ISO 5000:2011) về Thép lá cacbon cán nguội phủ mạ nhôm-silic nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại và kéo

TCVN11377:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11377:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11377:2016 ISO 5000:2011 THÉP LÁ CACBON CÁN NGUỘI PHỦ MẠ NHÔM-SILIC NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI VÀ KÉO Continuous hot-dip aluminium-silicon-coated cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11376:2016 (ISO 3573:2012) về Thép lá cacbon cán nóng chất lượng thương mại và chất lượng kéo

TCVN11376:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11376:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11376:2016 ISO 3573:2012 THÉP LÁ CACBON CÁN NÓNG CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI VÀ CHẤT LƯỢNG KÉO Hot-rolled carbon steel sheet of commercial and drawing qualities Lời nói đầu TCVN 11376:2016 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11378:2016 (ISO 5001:2012) về Thép lá cacbon cán nguội dùng cho tráng men thủy tinh

TCVN11378:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11378:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11378:2016 ISO 5001:2012 THÉP LÁ CACBON CÁN NGUỘI DÙNG CHO TRÁNG MEN THỦY TINH Cold-reduced carbon steel sheet for vitreous enamelling Lời nói đầu TCVN 11378:2016 hoàn toàn tương đương ISO 5001:2012. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11379:2016 (ISO 5952:2011) về Thép lá cán nóng liên tục chất lượng kết cấu có độ bền chống ăn mòn khí quyển nâng cao

TCVN11379:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11379:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11379:2016 ISO 5952:2011 THÉP LÁ CÁN NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU CÓ ĐỘ BỀN CHỐNG ĂN MÒN KHÍ QUYỂN NÂNG CAO Continuously hot-rolled steel sheet of structural quality with improved atmospheric corrosion resistance Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11380:2016 (ISO 15177:2016) về Thép lá cacbon đúc cán liên tục chất lượng thương mại

TCVN11380:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11380:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11380:2016 ISO 15177:2016 THÉP LÁ CACBON ĐÚC CÁN LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI Hot-rolled twin-roll cast carbon steel sheet of commercial quality Lời nói đầu TCVN 11380:2016 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!