Tra cứu 07/2013/TT-BTTTT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2013/TT-BTTTT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 258024 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2013/TT-BTTTT,Thông tư 07 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2013,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2013,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

2

Thông tư 07/2023/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2023/TT-BTTTT,Thông tư 07 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2023,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2023,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 30/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2023

3

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2022/TT-BTTTT,Thông tư 07 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2022,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2022,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

4

Thông tư 07/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2021/TT-BTTTT,Thông tư 07 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2021,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2021,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

5

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2020/TT-BTTTT,Thông tư 07 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2020,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2020,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

6

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2019/TT-BTTTT,Thông tư 07 2019 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2019 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2019,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2019,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2019 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

7

Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2018/TT-BTTTT,Thông tư 07 2018 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2018 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2018,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2018,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2018 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

8

Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2017/TT-BTTTT,Thông tư 07 2017 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2017 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2017,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2017,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2017 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

9

Thông tư 07/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2016/TT-BTTTT,Thông tư 07 2016 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2016,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2016,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

10

Thông tư 07/2015/TT-BTTTT quy định về kết nối viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2015/TT-BTTTT,Thông tư 07 2015 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2015 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2015,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2015,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2015 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2015

11

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 07 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông,Văn bản hợp nhất 07 năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông,Văn bản hợp nhất 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2022,VBHN 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,VBHN 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2022,VBHN 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,VBHN số 07 năm

Ban hành: 20/07/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

12

Thông tư 07/2014/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2014/TT-BTTTT,Thông tư 07 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 07 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2014,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2014,TT 07 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 07 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

13

Thông tư 27/2013/TT-BTTTT quy định về xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

27/2013/TT-BTTTT,Thông tư 27 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

14

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

26/2013/TT-BTTTT,Thông tư 26 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 26 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 26 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2013,TT 26 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 26 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2013,TT 26 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 26 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

15

Thông tư 25/2013/TT-BTTTT quy định về hồ sơ giám định tư pháp và biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

25/2013/TT-BTTTT,Thông tư 25 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 25 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 25 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2013,TT 25 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 25 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2013,TT 25 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 25 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

16

Thông tư 24/2013/TT-BTTTT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

24/2013/TT-BTTTT,Thông tư 24 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 24 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 24 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2013,TT 24 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 24 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2013,TT 24 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 24 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

17

Thông tư 23/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

23/2013/TT-BTTTT,Thông tư 23 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thương mại,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2013/TT-BTTTT

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

18

Thông tư 22/2013/TT-BTTTT về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

22/2013/TT-BTTTT,Thông tư 22 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2013/TT-BTTTT

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

19

Thông tư 21/2013/TT-BTTTT quy định doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

21/2013/TT-BTTTT,Thông tư 21 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 21 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 21 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2013,TT 21 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 21 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2013,TT 21 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 21 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

20

Thông tư 20/2013/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

20/2013/TT-BTTTT,Thông tư 20 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/2013/TT-BTTTT

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!