Tra cứu Công Văn 07/2013/TT-BTTTT,

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 07/2013/TT-BTTTT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 82781 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2013/BTTTT-ƯDCNTT báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2013/BTTTT-UDCNTT,Công văn 2013 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,5 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin ,Hoạt động của cơ quan nhà nước ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

2

Công văn 413/BTTTT-VP năm 2014 đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

3

Công văn 344/BTTTT-PC năm 2014 đính chính Thông tư 27/2013/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

số 27/2013/TT-BTTTT ngày 30/12/2013 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng CP; - VP Trung ương và các Ban của Đảng; - VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

4

Công văn 5183/BTTTT-KHTC về đính chính Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Truyền thông 2023,Công văn 5183 Bộ Thông tin và Truyền thông về đính chính Thông tư 03/2023/TT-BTTTT 2023,CV 5183 Bộ Thông tin và Truyền thông về đính chính Thông tư 03/2023/TT-BTTTT 2023,Công văn đính chính Thông tư 03/2023/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 2023,Công văn 5183 Bộ Thông tin và Truyền thông về đính chính Phụ lục 1 Thông tư

Ban hành: 10/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2023

5

Công văn 5104/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2023 thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg và 07/CT-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

5104/BTTTT-PTTH&TTĐT V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg và Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023 Kính gửi: - Bộ Công an; - Bộ Quốc phòng; - Văn phòng Quốc hội; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; -

Ban hành: 06/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2023

6

Công văn 6003/BTTTT-VP năm 2022 về đính chính Thông tư số 423/2022/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

và Truyền thông,Công văn 6003/BTTTT-VP ngày 13/12/2022,Công văn 6003 Bộ Thông tin và Truyền thông về Đính chính Thông tư số 423/2022/TT-BTTTT 2022,CV 6003 Bộ Thông tin và Truyền thông về Đính chính Thông tư số 423/2022/TT-BTTTT 2022,Công văn Đính chính Thông tư số 423/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 2022,Công văn 6003 Bộ Thông tin và

Ban hành: 13/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

7

Công văn 2361/BTTTT-KHCN năm 2022 hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 02/2022/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông; và các Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018, Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

8

Công văn 450/TCHQ-TXNK năm 2023 thực hiện Thông tư 25/2022/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành

quan về Thực hiện Thông tư 25/2022/TT-BTTTT 2023,CV 450 Tổng cục Hải quan về Thực hiện Thông tư 25/2022/TT-BTTTT 2023,Công văn Thực hiện Thông tư 25/2022/TT-BTTTT Tổng cục Hải quan 2023,Công văn 450 Tổng cục Hải quan về Nguyên liệu vật tư nhập khẩu được miễn thuế 2023,CV 450 Tổng cục Hải quan về Nguyên liệu vật tư nhập khẩu được miễn thuế 2023,Công

Ban hành: 03/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2023

9

Công văn 3192/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 10/2022/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành

3192/TCHQ-TXNK,Công văn 3192 2022,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 10/2022/TT-BTTTT,Nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng,Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn mạng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

10

Công văn 3169/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 3169/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

11

Công văn 1607/BTTTT-CATTT hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

lẻo, hạn chế, chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cho nguy cơ mất an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT, chủ quản hệ thống thông tin và đơn vị chuyên trách có trách nhiệm

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2024

12

Công văn 1578/BTTTT-TTĐN năm 2024 hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1578/BTTTT-TTDN,Công văn 1578 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1578 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1578 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,CV 1578 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,CV 1578 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,CV 1578 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,CV số 1578 năm 2024 Bộ Thông

Ban hành: 25/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2024

13

Công văn 1465/BTTTT-CATTT năm 2024 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1465/BTTTT-CATTT,Công văn 1465 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1465 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1465 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,CV 1465 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,CV 1465 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,CV 1465 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,CV số 1465 năm 2024 Bộ Thông

Ban hành: 17/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2024

14

Công văn 1337/BTTTT-CATTT năm 2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Điều 12 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; - Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá

Ban hành: 12/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2024

15

Công văn 1080/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1080/BTTTT-VP,Công văn 1080 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1080 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1080 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,CV 1080 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,CV 1080 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,CV 1080 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,CV số 1080 năm 2024 Bộ Thông tin

Ban hành: 25/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

16

Công văn 1079/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1079/BTTTT-VP,Công văn 1079 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1079 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1079 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,CV 1079 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,CV 1079 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,CV 1079 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,CV số 1079 năm 2024 Bộ Thông tin

Ban hành: 25/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

17

Công văn 1077/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1077/BTTTT-VP,Công văn 1077 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1077 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1077 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,CV 1077 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,CV 1077 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,CV 1077 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,CV số 1077 năm 2024 Bộ Thông tin

Ban hành: 25/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

18

Công văn 1081/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1081/BTTTT-VP,Công văn 1081 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1081 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1081 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,CV 1081 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,CV 1081 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,CV 1081 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,CV số 1081 năm 2024 Bộ Thông tin

Ban hành: 25/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

19

Công văn 1076/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1076/BTTTT-VP,Công văn 1076 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1076 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Công văn 1076 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,CV 1076 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,CV 1076 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,CV 1076 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,CV số 1076 năm 2024 Bộ Thông tin

Ban hành: 25/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

20

Công văn 1072/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chưa có băng rộng di động (BRDĐ) (gồm 24 thôn chưa có BRDĐ theo rà soát của UBND và 16 thôn thuộc danh sách tại Phụ lục của Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022), trong thời gian qua, Bộ TTTT đã đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp nhằm phủ sóng. Đến nay, theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông:

Ban hành: 25/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!