Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Ngừng việc từ 1/10 để chữa COVID thì được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68?

16:56 20/10/21

Ngày 1/10 tôi dương tính với Covid-19, công ty cho ngừng việc để điều trị từ hôm đó đến nay. Được biết thì trường hợp này khi ngừng việc trên 14 ngày thì sẽ được nhận 1 triệu tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 68 có đúng không?

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Điểm c Khoản 1 Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021, sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, theo đó chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc và thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg; do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Như vậy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc thuộc trường hợp phải điều trị COVID-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn phải ngừng việc để điều trị COVID-19 từ 1/10 đến nay (đã hơn 14 ngày), nếu bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc để điều trị thì sẽ được nhận hỗ trợ ngừng việc 1 triệu đồng.

Đăng Huy

Cùng nội dung

111