Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Chưa tìm được việc thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 không?

13:34 03/11/21

Tôi ở Đồng Nai, có quyết định nghỉ việc từ 24/3/2021 nhưng đến nay chưa tìm được việc làm mới, thời gian đóng BHXH từ 9/2019 - 3/2021 chưa lãnh BHTN, tôi có được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68 không? Nếu được thì áp dụng mẫu đơn số mấy?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Mục I Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 (sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) quy định về đối tượng hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, như sau:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

- Đồng thời, thuộc một trong các trường hợp sau: phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Như vậy, trường hợp chị nghỉ việc 24/3/2021 thì không thuộc khoảng thời gian để được tính nhận hỗ trợ. Do đó, chị không thuộc đối tượng này.

Tuy nhiên, chị có thể xem xét và nộp hồ sơ để hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, cụ thể:

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Về mức hưởng thì sẽ tùy thuộc vào thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN, chị xem chi tiết tại Nghị định 116.

Hồng Phượng

1,268