Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Ngừng đóng BHTN từ năm 2018 chuyển qua đóng BH tự nguyện có được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116?

09:10 09/11/21

Mình nghỉ làm từ năm 2018, vẫn bảo lưu quá trình đóng BHTN trước đó, không nhận trợ cấp thất nghiệp. Nay mình đóng BH tự nguyện được 7 tháng. Vậy mình có được nhận hỗ trợ Covid không? Mong nhận được hỗ trơ từ Qũy BHTN?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, có quy định:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

=> Như vậy, một trong những điều kiện để nhận hỗ trợ Covid từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp gồm những người có tham gia BHTN nhưng đã chấm dứt HĐLĐ từ tháng 1 đến hết tháng 9 năm 2021 hoặc NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021. Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn ngừng tham gia BHTN từ năm 2020 và hiện đang tham gia BHTN thì không thuộc đối tượng để nhận khoản trợ covid từ quỹ BHTN.

Trần Trang

585