Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh thu quý giảm 15% so với năm 2019 thì có được hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ không?

17:22 30/10/21

Doanh thu quý vừa rồi của công ty tôi bị giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm 2019, còn năm 2020 thì chỉ giảm 9% thì có được hỗ trợ kinh phí đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ hay không nêu bây giờ công ty tôi gửi hồ sơ đề nghị?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo như chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, được hướng dẫn bởi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, theo đó đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ này được quy định như sau:

Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

2. Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động.

3. Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

4. Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

...

Như vậy người sử dụng lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện trên, theo đó một trong những điều kiện đó là có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

Ở đây công ty bạn có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giảm tới hơn 15% so với cùng kỳ năm 2019 thì vẫn đáp ứng điều kiện về doanh thu để được nhận hỗ trợ.

Bạn lưu ý về các điều kiện còn lại để xem xét gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Đăng Huy

813