Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Khách sạn được chọn làm khu cách ly tập trung Covid-19 có được miễn giảm tiền điện?

16:39 19/11/21

Cho hỏi: Theo quy định thì trường hợp khách sạn được chọn làm khu cách ly tập trung Covid-19 có được miễn giảm tiền điện không? Mong nhận được hỗ trợ từ Thư Viện Pháp Luật.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tai Mục 2 Công văn 4748/BCT-ĐTĐL năm 2021, có quy định:

Đối tượng giảm tiền điện: các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

- Mức hỗ trợ: giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu trên.

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì nếu khách sạn được chọn là cơ sở cách ly tập trung cho những người từ vùng dịch về quê thì sẽ được miễn 100% tiền điện bạn nhé.

Trần Trang

690