Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

F1 cách ly tại nhà có được nhận hỗ trợ tiền ăn không?

16:17 23/11/21

Tôi là F1 cách ly tại nhà từ 1/9/2021 đến 15/9/2021 theo yêu cầu của Phường. Không biết tôi có thuộc đối tượng nhận tiền ăn theo Nghị quyết 68 không? Nếu có thì còn hạn để nộp hồ sơ không ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 4 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) quy định về hồ sơ về hỗ trợ tiền ăn như sau:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, F1 cách ly tại nhà, F0 điều trị tại nhà gồm:

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã hoặc của cơ quan y tế về việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly, cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà.

- Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà; xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với F0.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

- Phiếu thu hoặc biên lai hoặc giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, trường hợp chị là F1 thực hiện cách ly tại nhà từ 01/9/2021 đến 15/9/2021 theo quyết định của UBND Phường thì chị có thể nhận được hỗ trợ tiền ăn. Bên cạnh đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022. Do đó, chị chuẩn bị hồ sơ như trên để nộp tại UBND Phường.

Hồng Phượng

52,526