Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hộ kinh doanh nhưng không đăng ký hộ kinh doanh thì có được nhận hỗ trợ theo NQ 68?

16:26 23/10/21

Hộ kinh doanh nhưng không đăng ký hộ kinh doanh thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 không?

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Điểm e Khoản 1 Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021, sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 như sau:

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Quy định trước đó của Nghị quyết 68 thì hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế thì mới thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ.

Như vậy, hiện nay hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh thuộc trường hợp nêu trên thì sẽ được nhận hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Đăng Huy

889