Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hộ kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng dừng một số lĩnh vực thì có được hỗ trợ?

16:58 31/08/21

Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký nghiều lĩnh vực nhưng bị tạm dừng một trong các lĩnh vực thì có được hỗ trợ khó khăn do Covid-19?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (Điều 35) quy định hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp hộ kinh doanh có kinh doanh nhiều lĩnh vực, bị tạm ngừng một lĩnh vực nhưng các lĩnh vực khác vẫn hoạt động thì không đảm bảo điều kiện để xem xét, hỗ trợ.

Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, chỉ hoạt động một lĩnh vực và lĩnh vực hoạt động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch thì được xem xét hỗ trợ.

Châu Thanh

415