Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Không có văn bản tạm hoãn HĐLĐ thì có được nhận hỗ trợ Covid-19 không?

15:26 18/11/21

Xin hỏi, công ty tôi cho người lao động tạm hoãn HĐLĐ trong đợt dịch vừa rồi, hơn 1 tháng ạ. Nhưng không có văn bản ghi nhận, mà chúng tôi chỉ có gửi mail và thông báo qua tin nhắn thôi thì công ty có được lập hồ sơ cho NLĐ để nhận hỗ trợ Covid-19 không ạ?

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 15 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) quy định về hồ sơ đề nghị về hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương gồm có:

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,...), sau khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

- Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định này thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Có thể thấy, trường hợp không có văn bản thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ nhưng công ty có sử dụng bằng các hình thức thỏa thuận khác như qua tin nhắn, mail, điện thoại,... ghi nhận sự thống nhất thỏa thuận. Do đó, NLĐ vẫn có thể được nhận hỗ trợ Covid-19 nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg.

Hồng Phượng

841