Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19

16:18 17/11/21

Xin hỏi: Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 được quy định thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp từ Thư Viện Pháp Luật.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 (Kèm theo Công văn 9438/BYT-CNTT năm 2021 quy định như sau:

Trên cơ sở thông tin của người dân đã tiêm chủng (bao gồm bắt buộc 04 thông tin: Họ và tên, Giới tính, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMT) trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra, đối sánh thông tin người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

1. Trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an xác thực và chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 để cho UBND cấp xã, phường, thị trấn/cơ sở tiêm chủng ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên Nền tảng. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn/Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

2. Trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 không trùng khớp, còn thiếu, chưa chính xác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

- Bộ Công an chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 để cho UBND cấp xã, phường, thị trấn/Cơ sở tiêm chủng truy xuất, xử lý.

- UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Y tế/Cơ sở tiêm chủng phối hợp với ngành Công an bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác và thực hiện xác minh. Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là người dân Việt Nam.

- Sau khi đã rà soát và làm sạch thông tin người dân, UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Y tế/Cơ sở tiêm chủng cập nhật thông tin người dân, ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên Nền tảng. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn/Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

Trần Trang

452