Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh vì Covid-19 có cần làm thủ tục thông báo không?

17:12 09/08/21

Vì không đủ khả năng về kinh tế nên tôi muốn tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh thì có cần thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Như vậy, nếu ngừng kinh doanh dưới 30 ngày thì không cần thông báo.

Ngoài ra, Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Trung Tài

355