Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh là bao lâu?

17:16 09/08/21

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh là bao lâu?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

*Đối với doanh nghiệp:

Không quá một năm. Khi hết thời hạn nếu muốn tạm ngừng doanh tiếp thì phải làm thủ tục thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh. (Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

*Đối với hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn. (Khoản 1 Điều 91 Nghị định 01/2021)

Trung Tài

3,662