Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp tự ý giảm lương của NLĐ bị phạt bao nhiêu?

16:50 11/08/21

Doanh nghiệp có được tự ý giảm lương của NLĐ không? Nếu vi phạm sẽ bị phạt bao nhiêu ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Việc trả lương phải đảm bảo đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Trường hợp doanh nghiệp tự ý giảm lương người lao động sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Với việc làm này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP với lỗi không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Cụ thể:

- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng: Vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng: Vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng: Vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.

- Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng: Vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.

- Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng: Vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Trung Tài

218