Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vì Covid-19 có cần làm thủ tục thông báo không?

17:08 09/08/21

Vì tình hình kinh tế khó khăn nên tôi muốn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp một thời gian thì có cần làm thủ tục thông báo không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Cũng theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Trung Tài

70