Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp TP.HCM muốn thêm công nhân vào nhà xưởng thì cần làm gì?

16:28 30/07/21

Doanh nghiệp tại TP.HCM đã áp dụng mô hình sản xuất “3 tại chỗ” muốn thay đổi người lao động, đưa thêm công nhân vào nhà xưởng thì cần làm gì?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 29/7/2021, HCDC có văn bản hướng dẫn quy trình thay đổi người lao động tại đơn vị đủ điều kiện vừa sản xuất vừa cách ly.

Cụ thể, quy trình thêm người lao động vào nhà xưởng gồm các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp bố trí khu vực lưu trú tạm thời, tách biệt hoàn toàn với khu lưu trú và sản xuất hiện hữu, đảm bảo giãn cách. Đồng thời, người lao động mới không được tiếp xúc với người lao động cũ.

Bước 2: Doanh nghiệp tổ chức thực hiện xét nghiệm cho người lao động vào ngày thứ nhất với điều kiện đơn vị xét nghiệm phải đủ điều kiện của Sở Y tế.

Trong quá trình xét nghiệm, đơn vị phải đảm bảo giãn cách giữa các người lao động, khu vực tổ chức xét nghiệm phải đảm bảo người lao động mới không được tiếp xúc với người lao động cũ.

Bước 3: Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, doanh nghiệp bố trí cho người lao động ở tại khu vực lưu trú tạm thời.

Bước 4: Tiếp tục tổ chức xét nghiệm cho những người lao động mới này vào ngày thứ 3.

Bước 5: Doanh nghiệp đưa người lao động có kết quả âm tính lần 2 này vào làm việc.

Bước 6: Doanh nghiệp báo cáo sự thay đổi người lao động cho ban quản lý đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu công nghệ cao TP, Công viên phần mềm Quang Trung hoặc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, trung tâm y tế các quận, huyện nếu doanh nghiệp ở ngoài các khu trên.

Châu Thanh

94