Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp nợ đóng BHXH thì có được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68 không?

16:59 14/10/21

Doanh nghiệp nợ đóng BHXH thì NLĐ có được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68 không? Mong nhận được hỗ trợ. Phương Khang. phuongkhang***@gmail.com

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 như sau:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì NLĐ phải đang tham gia BHXH tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1/5 đến 31/12/2021. Vậy nên đối với trường hợp doanh nghiệp đang nợ đóng BHXH (không rõ nợ từ thời điểm nào) từ tháng 5/2021 đến nay thì sẽ không thuộc trường hợp được nhận tiền hỗ trợ.
 


Trần Trang

Cùng nội dung

242