Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Nhận hỗ trợ Covid-19 có bị trừ thuế TNCN không?

15:36 25/10/21

"Cho tôi hỏi, doanh nghiệp tôi có bạn nhân viên phải ngừng việc vì nhiễm Covid-19. Bạn này vẫn được công ty trả lương, mới đây bạn có nhận thêm hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Vậy cho hỏi, tiền hỗ trợ này có tính để trừ thuế TNCN không?" - Câu hỏi của chị Minh Lan.

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế, trong đó:

**Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

- Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Hơn nữa, tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 là chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Do đó, có thể xem đây là gói trợ cấp khó khăn đột xuất cho NLĐ.

Do đó, trường hợp này khi NLĐ công ty chị nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì sẽ không tính vào thu nhập đế chịu thuế TNCN.

Hồng Phượng

2,432