Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

F0, F1 được hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 68 như thế nào?

10:53 24/07/21

"F0, F1 được hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 68 như thế nào?" - Câu hỏi của bạn My (Đà Nẵng)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP, F0, F1 được hỗ trợ tiền ăn như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 – 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 – 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

- Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:

+ Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

+ Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Trung Tài

379