Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người cao tuổi bị nhiễm Covid-19 thì có được hỗ trợ gì không?

15:13 23/10/21

Bố tôi năm nay 81 tuổi, năm trước ông có bắt đầu nhận tiền trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi. Mới đây ông bị nhiễm Covid-19 (F0) và phải đi điều trị, vậy nhà nước có hỗ trợ gì không ạ?

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 26 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg  (hướng dẫn Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) quy định về mức hỗ hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Và tại Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 (Sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) quy định về chính sách hỗ trợ như sau:

Người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (F1) thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Theo thông tin anh cung cấp thì bố anh đang nhận trợ cấp xã hội hàng tháng (thuộc đối tượng người cao tuổi) và bị nhiễm Covid-19 (F0) đang đi điều trị. Trường hợp này, ngoài được hưởng tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày (tối đa 45 ngày) thì còn được nhận thêm 1 triệu đồng trong thời gian điều trị từ này 27/4/2021 - 31/12/2021.

Hồng  Phượng

319