Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 có được nhận hỗ trợ NQ 116 nữa không?

17:21 11/10/21

Là người lao động nhưng trước đó tôi đã được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 nay tôi có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nữa không? Minh Phương, địa chỉ mail minhphuong***@gmail.com

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Tại Nghị quyết này đối tượng được nhận hỗ trợ là:

- Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Người lao động ngừng việc.

- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Đáp ứng điều kiện về tham gia BHXH thì sẽ nhận được hỗ trợ theo gói Nghị quyết nêu trên.

Còn tại Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Chính phủ ban hành, thì đối tượng được nhận hỗ trợ là:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng

=> Như vậy, nếu đáp ứng điều kiện để nhận hỗ trợ của 2 Nghị quyết thì sẽ được nhận cả 2. Bởi hiện tại chưa có bất kỳ quy định nào về việc nếu nhận gói hỗ trợ của Nghị quyết này thì sẽ không được nhận hỗ trợ của gói Nghị quyết kia và ngược lại.

Trần Trang

5,161