Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 có ảnh hưởng thời gian nhận chế độ thai sản không?

15:39 12/10/21

"Bên mình có nhân sự cuối năm nay sinh em bé. Hôm nay mình vừa nhận được mail hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116 từ BHXH thì bạn này có trong danh sách hưởng. Về việc đóng BHXH thì bên mình vẫn đóng cho nhân viên đầy đủ. Vậy nếu nhân sự đó nhận hỗ trợ này thì có ảnh hưởng tới việc nhận thai sản sau khi sinh không ạ? Mình cảm ơn" - Câu hỏi của Bảo Trâm đến từ TP.HCM.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, đây là chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nếu như thuộc một trong những đối tượng dưới đây:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội). Lưu ý: Không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Còn về chế độ hưởng chế độ thai sản là một trong những quyền lợi người lao động được hưởng khi tham gia BHXH bắt buộc (Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Do đó, chính sách hỗ trợ và chế độ thai sản là riêng biệt. Cho nên, NLĐ tại đơn vị chị đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN thì sẽ không ảnh hưởng gì tới thời gian đóng BHXH hay không được nhận chế độ thai sản. Bên cạnh đó, để được hưởng chế độ thai sản thì NLĐ cần phải đáp đủ điều kiện theo quy định tại Luật BHXH.

Hồng Phượng

439