Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đang thử việc nhưng trước đó có tham gia BHXH thì nhận hỗ trợ Nghị quyết 116 tại công ty mới?

16:59 07/10/21

Hoàng Anh đang làm việc tại công ty cũ vào cuối tháng 8/2021. Hiện tại đang thử việc tại công ty mới được 1 tháng nên chưa tham gia BHXH. Vậy nếu nhận gói hỗ trợ từ quỹ BHTN thì mình phải tự nộp đơn hay đăng ký tại công ty mới? hoanganh***@gamil.com

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116, có quy định về trình tự thủ tục nhận hỗ trợ như sau:

1. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

a) Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì cơ quan BHXH chỉ lập danh sách NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp gửi người sử dụng lao động. Có nghĩa là trong trường hợp này cơ quan bhxh chỉ gửi danh sách những người đang tham gia BH thất nghiệp cho công ty, doanh nghiệp thôi. Đối với trường hợp của mình chưa tham gia BHXH tại công ty mới thì cũng có nghĩa là bạn chưa tham gia BH thất nghiệp tại công ty mới. Nên trường hợp mình phải tự làm thủ tục để nhận khoản hỗ trợ theo Nghị quyết 116.


Trân Trang

653