Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Mới đóng 2 tháng BHTN có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

15:09 09/10/21

"Tôi mới ký HĐLĐ nên cũng mới tham gia đóng BHTN và trên app VssID có hiển thị là tôi đóng 2 tháng. Hiện tại tôi vẫn đang làm việc, vậy tôi có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?" - Câu hỏi của chị Lan đến từ TP.HCM.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó:

02 trường hợp người lao động có đóng BHTN được nhận tiền hỗ trợ bao gồm:

(1) Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo thông tin chị cung cấp thì chị vẫn đang tham gia BHTN tại công ty. Nếu đơn vị làm việc của chị không thuộc một trong những đơn vị sự nghiệp công lập như trên thì chị vẫn sẽ được hưởng hỗ trợ.

Tại Nghị quyết này thì mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHXH chưa hưởng TCTN của NLĐ. Do đó, mặc dù chị mới tham gia BHTN được 02 tháng thì vẫn được nhận hỗ trợ là 1.800.000 đồng (đối với người có thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng).

Hồng Phượng

598