Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người có tài khoản ngân hàng mới nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

13:52 08/10/21

Tôi đang thắc mắc việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể qua Nghị quyết 116 thì chỉ áp dụng chi trả cho người có tài khoản ngân hàng có đúng không? Câu hỏi của anh Hoàng Anh gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục như sau:

1. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.
Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.
Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì việc chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động từ cơ quan BHXH là mang tính khuyến khích, nghĩa là không bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng. Miễn là thuộc đối tượng được nhận khoản hỗ trợ từ chính sách này do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nêu trên.

Bảo Y
 

723